ข่าว

ด่วนที่สุด สั่งปิดขนส่งภูซาง พบคนมาต่อใบขับขี่เสี่ยงติดโควิด 70 คน กักตัวเฝ้าระวัง

ด่วนที่สุด สั่งปิดขนส่งภูซาง พบคนมาต่อใบขับขี่เสี่ยงติดโควิด  70 คน กักตัวเฝ้าระวัง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วนที่สุด สั่งปิดขนส่งภูซาง พบคนมาต่อใบขับขี่เสี่ยงติดโควิด 70 คน กักตัวเฝ้าระวัง

วันที่ 27 มี.ค. นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ พย 08182/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึง หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาภูซาง เรื่อง ขอความร่วมมือปิดทำการให้บริการประชาชน เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

ทั้งนี้เนื่องจากสำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาภูซาง ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 เนื่องจากหากมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าว มาติดต่อราชการ อาจมีการแพร่เชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่นจนไม่อาจควบคุมได้
 
นายวิรุฬห์ กล่าวว่า เนื่องจากพบกลุ่มเสี่ยงจากโรคโควิด 19 มาติดต่อราชการ ดังนั้นในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา34 แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาภูซาง
 
1.ปิดทำการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 จะคลี่คลาย และ
2.ทำความสะอาดสำนักงาน อาคาร สถานที่ ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พร้อมกันนี้ทางสำนักงานขนส่งฯ สาขาภูซาง ได้แจ้งผู้เข้าอบรมทำใบขับขี่ประมาณ 70 ราย ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสกับผู้ที่สงสัยจะเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 และเจ้าหน้าที่สำนักงานทุกคน กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

 

 

ด่วนที่สุด สั่งปิดขนส่งภูซาง พบคนมาต่อใบขับขี่เสี่ยงติดโควิด  70 คน กักตัวเฝ้าระวัง

 

 

logoline