ข่าว

จัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส่งเสริมพร้อมกระตุ้น การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ จัดเปิดงานฤดูกาลเกาะพยาม

 

 

                     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณชายหาดอ่าวแม่หม้าย อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ตามโครงการเสริมสร้างความสามารถการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนจังหวัดระนอง โดยมี นายบุญชัย สมใจ นายอำเภอเมืองระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกเครือข่ายกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วม


จัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำหรับการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลเกาะพยามและจังหวัดระนอง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลเกาะพยามเห็นความสำคัญและอนุรักษ์งานประเพณีประจำปีให้สืบทอดต่อไปแก่คนรุ่นหลัง และเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับประชาชนชาวตำบลเกาะพยาม  ได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น

จัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ เกาะพยาม มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เนื่องจากยังมีป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าและนกเงือกจำนวนมาก ประกอบกับมีหาดทรายทอดยาวสวยงาม  และมีทัศนียภาพที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จึงมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ทำให้ประชาชนชาวตำบลเกาะพยามมีรายได้จากการให้บริการนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เช่น ค้าขาย การบริการรถเช่า เรือโดยสาร และบังกะโล ตลอดจนด้านอื่นๆ  ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยามและคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดงานประเพณีประจำปี “งานเปิดเกาะพยาม” ขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดงานประเพณีประจำปีและเพื่อเป็นการต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาหลายปี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดระนอง 

 

ข่าว นิเวศน์ เสระหมาน จ.ระนอง

จัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะพยาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ข่าวยอดนิยม