ข่าว

ยุทธพงศ์ จี้ กก.รถไฟฟ้าสีเขียว เผยขั้นตอนดำเนินการ

ยุทธพงศ์ จี้ กก.รถไฟฟ้าสีเขียว เผยขั้นตอนดำเนินการ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ยุทธพงศ์ ส่งหนังสือฯถึงกก.โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้เปิดเผยขั้นตอนดำเนินการ ถ้าไม่โปร่งใส เตรียมเสนอฯ พรรคร่วมฝ่ายค้าน เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ รมว.มหาดไทย

      วันที่ 24 พ.ย.2562  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะอดีตโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อการต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว สภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวฯ ว่า เมื่อวันอังคาร 19 พ.ย.62 ที่ผ่านมา  ตนเองได้ส่งหนังสือฯ “เรื่อง การปฎิบัติหน้าที่เรื่องการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2562 “

      โดยในหนังสือมีสาระสำคัญ คือ ให้นำประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และ มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.การตัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับกับ คำสั่ง คสช.ฉบับนี้  ดังนั้น ตนเองจึงมีหนังสือฯ ไปสอบถามคณะกรรมการฯ 4 ข้อ ดังนี้

ยุทธพงศ์ จี้ กก.รถไฟฟ้าสีเขียว เผยขั้นตอนดำเนินการ

      1)ขอทราบข้อตกลงคุณธรรมในการดำเนินการฯ 
      2)ขอเอกสารเชิญชวนฯ ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้สังเกตการณ์ ว่ามีใคร? บ้าง
      3)ขอให้เปิดเผย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างรัฐและเอกชน
      4)ข้อเสนอแนะของ สนง.อัยการสูงสุด ต่อร่างสัญญาร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

       เพื่อที่ตนเอง จะได้นำหลักฐานฯ ทั้ง 4 ข้อ ไปเปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  และเป็นการแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการฯชุดนี้ ได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่? 
    ทั้งนี้ ตนเอง ได้ส่งหนังสือฯ ดังกล่าว ไปทางไปรษณีย์ (แบบตอบรับฯลงทะเบียนหรือ EMS) จำนวน 10 ฉบับ ถึงคณะกรรมการฯ ทุกๆ ท่าน ประกอบด้วย 
1)ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการ
2)ปลัดกระทรวงการคลัง
3)ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
4)เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
5)เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
6)อัยการสูงสุด
7)ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
8)นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ผู้ทรงคุฒิด้านการเงิน
9)ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบรถไฟฟ้า
10)ปลัดกรุงเทพมหานคร 

    นอกจากนี้ ถ้าภายในสัปดาห์นี้ผู้ที่เกี่ยวข้องฯ ยังไม่ทำอะไร ให้เกิดความโปร่งใส ตนเอง จะนำเรื่อง ดังกล่าวฯ เสนอ ต่อ พรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อ ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ มท.1 ต่อไป 
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด