ข่าว

156 แรงงงานไทยในลิเบีย ร้องนายกสภาทนายความช่วยคดี

"เลขาธิการสภาทนาย" เผย เสนอที่ประชุม กก.ช่วยเหลือ ปชช. หลัง "156 แรงงานไทย" ขอช่วยจัดทนายความสู้คดี บริษัทจัดหางาน ละเมิดสัญญาจ้าง-เรียกค่าบริการเกินกฎหมายกำหนด

 
 

          เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562 นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความและโฆษกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย. นายพิสิษฐ์ (มานะ) พึ่งกล่อม ตัวแทนกลุ่มแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานที่ประเทศลิเบียและผู้เสียหาย จำนวน 156 ราย ได้เข้าพบ ว่าที่ ร.ต.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความฯ เพื่อร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสภาทนายความ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการไปทำงานที่ประเทศลิเบีย ทำให้ต้องกลับประเทศไทยก่อนครบกำหนดสัญญาจ้าง และมีภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายและค่าบริการให้กับบริษัทจัดหางาน รวมถึงไม่ได้รับความเป็นธรรมจากค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากนายจ้างในต่างประเทศ

 

156 แรงงงานไทยในลิเบีย ร้องนายกสภาทนายความช่วยคดี

 

          จึงมีความประสงค์ขอให้สภาทนายความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยจัดหาทนายความว่าต่างคดี กับบริษัทจัดหางานในฐานละเมิดสัญญาจ้างและเรียกค่าบริการเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยวันนี้ 14 พ.ย.ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเพื่อพิจารณาแล้ว หากมีผลเช่นไรจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

 

156 แรงงงานไทยในลิเบีย ร้องนายกสภาทนายความช่วยคดี

 

156 แรงงงานไทยในลิเบีย ร้องนายกสภาทนายความช่วยคดี

 

 

ข่าวยอดนิยม