ข่าว

  ธ.ก.ส.มหาสารคามแก้ไขหนี้นอกระบบ  พร้อมปล่อยสินเชื่อเกษตรกร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธ.ก.ส.ร่วมป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ตามนโยบายกระทรวงการคลังมุ่งเน้นปรับวิธีคิด สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ พร้อมปล่อยสินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกร บุคคลในครัวเรือน และสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินป้องกันการก่อหนี้ร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายพิสัณห์ เนื่องจำนง คลังจังหวัดมหาสารคาม นายจรรยงค์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ, คณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัด, ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์, เกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ประสบความสำเร็จ และเกษตรกร ประชาชนทั่วไปร่วมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ ห้องประชุม สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม

  ธ.ก.ส.มหาสารคามแก้ไขหนี้นอกระบบ  พร้อมปล่อยสินเชื่อเกษตรกร

 

 

  ธ.ก.ส.มหาสารคามแก้ไขหนี้นอกระบบ  พร้อมปล่อยสินเชื่อเกษตรกร

 

 

  ธ.ก.ส.มหาสารคามแก้ไขหนี้นอกระบบ  พร้อมปล่อยสินเชื่อเกษตรกร

              

นายจรรยงค์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบสำหรับเกษตรกรและครอบครัว โดย ธ.ก.ส.ได้ตั้งจุดบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา รวมถึงการให้สินเชื่อเพื่อนำไปชำระหนี้สินนอกระบบ เป็นการลดภาระทางการเงินให้กับเกษตรกร ให้กู้สูงสุดวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 100,000 บาท กรณีสงวนที่ดิน ไม่เกินรายละ 150,00 บาท ระยะเวลาการชำระหนี้ ไม่เกิน 10 ปี ธ.ก.ส.จ่ายสินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้แล้วรวมทั้งประเทศ จำนวน 8,528 ราย เป็นเงินสินเชื่อ 753.73 ล้านบาท และในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 387 ราย เป็นเงินสินเชื่อ 35.73 ล้านบาท

  ธ.ก.ส.มหาสารคามแก้ไขหนี้นอกระบบ  พร้อมปล่อยสินเชื่อเกษตรกร

 

 

  ธ.ก.ส.มหาสารคามแก้ไขหนี้นอกระบบ  พร้อมปล่อยสินเชื่อเกษตรกร

 

 

  ธ.ก.ส.มหาสารคามแก้ไขหนี้นอกระบบ  พร้อมปล่อยสินเชื่อเกษตรกร

 

และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกษตรกรกลับไปก่อหนี้นอกระบบขึ้นอีก ธ.ก.สได้ให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนต่างๆ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate สูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน ระยะเวลาชำระหนี้คืนไม่เกิน 5 ปี ธ.ก.ส.จ่ายสินเชื่อเพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบได้แล้ว รวมทั้งประเทศจำนวน 174,48 ราย เป็นเงินสินเชื่อ 8,578.98 ล้านบาท และในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5,666 ราย เป็นเงินสินเชื่อ 280.67 ล้านบาท

  ธ.ก.ส.มหาสารคามแก้ไขหนี้นอกระบบ  พร้อมปล่อยสินเชื่อเกษตรกร

 

 

  ธ.ก.ส.มหาสารคามแก้ไขหนี้นอกระบบ  พร้อมปล่อยสินเชื่อเกษตรกร

 

 

  ธ.ก.ส.มหาสารคามแก้ไขหนี้นอกระบบ  พร้อมปล่อยสินเชื่อเกษตรกร

 

สำหรับ ธ.ก.ส.ในจังหวัดมหาสารคาม จะร่วมดำเนินการในการขจัดหนี้นอกระบบ ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ด้วยการเปิดจุดบริการ ให้คำปรึกษาแนะนำ โดยมุ่งเน้นเกษตรกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่มาแจ้งว่ามีหนี้นอกระบบ และให้สินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการดำเนินชีวิตของเกษตรกร ด้วยการให้ความรู้ทางการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน การประหยัดอดออม การสร้างรายได้จากอาชีพเสริม ซึ่งเกษตรกรและผู้ที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดมหาสารคาม...

/////////

พิเชษฐ  ยากรี /มหาสารคาม

logoline