ข่าว

นักเรียนนอภ.รุ่น78มอบกระเป๋าให้เด็กประถม4โรงเรียน

คณะนักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 78 จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมอบอุปกรณ์การเรียนให้เด็ก 4 โรงเรียนขาดแคลนเมืองร้อยเอ็ด

          คณะข้าราชการนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 78 จำนวน 99 คน นำโดย ดร.เทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562 พร้อมจัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ช่วยเหลือสังคม โดยได้นำอุปกรณ์ทางการศึกษา ซึ่งเป็นกระเป๋านักเรียนมามอบให้กับเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (ทุกคน) จำนวน 4 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นให้กับโรงเรียน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 168 คน 2.โรงเรียนบ้านดอนแดง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน 3.โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประธานวิทยา อำเภอจังหาร จำนวน 160 คน และ 4.โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 165 คน รวมมอบกระเป๋านักเรียนทั้งสิ้น 593 ใบ มูลค่า 112,670 บาท โดยมี นายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มาร่วมมอบกระเป๋าให้แก่เด็กนักเรียนด้วย

นักเรียนนอภ.รุ่น78มอบกระเป๋าให้เด็กประถม4โรงเรียน

          นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส ประธานกรรมการนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 78 กล่าวว่า ในการศึกษาดูงานในแต่ละครั้ง นอกจากการไปศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ของแต่ละท้องที่แล้ว เราก็พยายามที่จะจัดกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนกลับสู่ท้องที่นั้นๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เป็นดั่งคำที่ว่า นายอำเภอนั้นเปรียบเสมือนน้ำ ไปที่ใดก็ชุ่มฉ่ำ มีความเจริญงอกงาม

นักเรียนนอภ.รุ่น78มอบกระเป๋าให้เด็กประถม4โรงเรียน

          ด้านนายทศพล บวรโมทย์ นักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 78 กล่าวว่า ตนได้ไปเห็นภาพเด็กนักเรียนสะพายถุงปุ๋ยถูกส่งเข้ามาในกลุ่ม Line โดยอาจารย์สุรัก ผดุงกิจ โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เห็นแล้วก็เกิดความสงสาร จึงได้นำความมาปรึกษากับเพื่อนๆ นักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 78 ซึ่งทุกคนเห็นพ้องต้องกันที่จะไปให้ความช่วยเหลือ จึงได้ระดมทุนร่วมกัน ได้เงินกว่าหนึ่งแสนบาท มาจัดซื้อกระเป๋านักเรียนแจกให้กับเด็กนักเรียนทุกคนใน 4 โรงเรียน ของจังหวัดร้อยเอ็ด

นักเรียนนอภ.รุ่น78มอบกระเป๋าให้เด็กประถม4โรงเรียน

นักเรียนนอภ.รุ่น78มอบกระเป๋าให้เด็กประถม4โรงเรียน

ข่าวยอดนิยม