ข่าว

ม.มหิดล มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทยต่อเนื่อง 12 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ม.มหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทยต่อเนื่อง 12 ปี จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกล่าสุดโดย NTU University Rankings 2019

 

               เมื่อเร็วๆ นี้ National University of Taiwan ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี ค.ศ. 2019 หรือ NTU University Rankings 2019 ซึ่งในปีนี้มีมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับในภาพรวม (Overall Rankings) เพียง 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่อันดับที่ 493 ของโลก และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่อันดับที่ 501 - 550 ของโลก

 

 

 

               ซึ่งจากผลการจัดอันดับดังกล่าว ม.มหิดล ยังคงครองอันดับ 1 ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องถึง 12 ปี ตั้งแต่ปี 2008 ถึงปัจจุบัน และยังเป็นอันดับ 1 ในไทย ใน 3 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ Life Sciences (อันดับที่ 277 ของโลก) , Medicine (อันดับที่ 295 ของโลก) , Social Sciences (อันดับที่ 451 - 500 ของโลก) , และใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ Biological & Biochemistry (อันดับที่ 256 ของโลก) , Clinical Medicine (อันดับที่ 278 ของโลก) , Immunology (อันดับที่ 80 ของโลก) , Microbiology (อันดับที่ 105 ของโลก) , Pharmacology & Toxicology (อันดับที่ 196 ของโลก) และ Social Sciences , General (อันดับที่ 351 - 400 ของโลก) ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงการพัฒนาและคุณภาพของผลงานทางการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

 

 

ม.มหิดล มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทยต่อเนื่อง 12 ปี

 

 

 

ม.มหิดล มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทยต่อเนื่อง 12 ปี

 

 

 

 

               อย่างไรก็ตาม ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาหลัก (Ranking By Field) และตามสาขาวิชา (Ranking By Subject) มีมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับต่างๆ ดังนี้

 

 

 

ม.มหิดล มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทยต่อเนื่อง 12 ปี

 

 

 

ม.มหิดล มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทยต่อเนื่อง 12 ปี

 

 

 

ม.มหิดล มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทยต่อเนื่อง 12 ปี

 

 

 

               NTU University Rankings (หรือ Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities) เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากสมรรถนะของผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ แบ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในภาพรวม (Overall Rankings) , ตามสาขาวิชาหลัก (Ranking By Field) และตามสาขาวิชา (Ranking By Subject) โดยมีหลักเกณฑ์ / ตัวชี้วัดและค่าน้ำหนักที่ใช้ในการประเมินเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ดังนี้

 

 

 

ม.มหิดล มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทยต่อเนื่อง 12 ปี

 

 

 

อ้างอิงจากเว็บไซต์ http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/

 

 

 

ม.มหิดล มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศไทยต่อเนื่อง 12 ปี

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ