ข่าว

"มธบ."ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไม่สนปริญญา

"มธบ."ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไม่สนปริญญา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"มธบ."จับมือเอกชนผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่  ฉีกการเรียนแบบเลคเชอร์ เน้นทักษะ Soft Skill  ไม่สนปริญญา ป้อนตลาดแรงงาน

 

                     8 มีนาคม 2562 ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) พร้อมด้วยอาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ ประธานกรรมการบริหาร ผู้ก่อตั้งบริษัท ไวท์แรบบิทแมเนจเม้นท์ จำกัด  

 

                      ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ดร.พณชิต กิติปัญญางาม ผู้อำนวยการหลักสูตร DPU X และภาคเอกชน ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้ง DP School เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

 

"มธบ."ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไม่สนปริญญา

 

                      ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของกำลังคนในด้าน Soft Skills ในด้านต่างๆ ที่จำป็นต่อการอยู่รอดในช่วงเวลาที่เทคโนโลยี 5G กำลังจะเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนโลกให้ล้ำไปอีก ซึ่งเป็นทักษะที่สร้างคนรุ่นใหม่ให้มีกระบวนความคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ดี มีความกล้า สามารถใช้ภาวะผู้นำและผู้ตามได้อย่างเป็นประโยชน์ จะทำให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัล และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจและประเทศชาติ ที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้าน Soft Skills โดยทักษะนี้หุ่นยนต์ยังไม่สามารถทดแทนได้ พร้อมผลักดันให้การทำงานของคนในโลกแห่งอนาคตประสบความสำเร็จ  อาทิ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทักษะการสร้างแรงจูงใจ และทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการสร้างทีมงาน  
 

  "มธบ."ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไม่สนปริญญา

 

                      ดร.พัทธนันท์  กล่าวว่า โดยจะมีการจัดหลักสูตรแบบ Action Learning ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ  โดยรูปแบบการเรียนรู้จะเน้นการฝึกแบบ Project-based learning และ Solution-based learning โดยวิทยากรเป็นผู้ที่มีทักษะการเป็น CFM (Coach/ Facilitator/ Mentor) พร้อมกับจับมือกับภาคเอกชน อาทิ  บริษัท เดอะบางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด, บริษัท เอ็นที มายด์ฟูลเนส เวทธ์ จำกัด, บางกอก แมริออท มาร์คีส์  ควีนส์ ปาร์ค และ เอสซี กรุ๊ป ซึ่งจะรับนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรของ DPU School  เข้าฝึกงานในองค์กรด้วย

 

"มธบ."ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไม่สนปริญญา

                     

                      “ปัจจุบันนอกเหนือจากทักษะด้านความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ ที่เรียกกันว่า Hard Skills อาจไม่เพียงพอที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังให้ความสำคัญและมุ่งเน้นสร้างนักศึกษาให้มีทักษะที่เป็นที่ต้องการด้าน Soft Skills  เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าทั้งต่อตลาดแรงงาน ต่อองค์กร และของสังคมโลก”ดร.พัทธนันท์  กล่าว

 

"มธบ."ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไม่สนปริญญา

 

                       ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ  ประธานกรรมการบริหาร ผู้ก่อตั้งบรษัท ไวท์แรบบิทแมเนจเม้นท์ จำกัด  กล่าวว่า   ในโลกดิจิตัล  จำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา ในขณะนี้มีการแย่งชิงพนักงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชน เนื่องจากภาคเอกชนหลายแห่ง ได้ปรับเปลี่ยนจากที่แต่เดิมเป็นผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียวมาเป็นผลิตนักศึษาหรือบุคคลากรป้อนองค์กรตนเอง ด้วยการฝึกทักษะและให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในต่างประเทศจะเน้นเรื่องทักษะและจิตวิญญาณ เป็นประเด็นสำคัญ หรือใช้ระบบโดโจ คือการฝึกอย่างเข้มข้น ให้ได้ทักษะรู้จริงในสิ่งนั้น ๆ   ดังนั้นเราต้องปรับการเรียนการสอนใหม่เพราะปริญญา หรือวุฒิการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ จะไม่มีความสำคัญเท่ากับทักษะความเชี่ยวชาญอีกต่อไป

 

"มธบ."ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไม่สนปริญญา

 

                      นางสาวนภสร ศิริภักดี ผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล Bangkok Marriott  Marquis  Queen's Park กล่าวถึงความร่วมมือกับ  DP School เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ว่า โครงการดังกล่าวเป็นการช่วยผลักดันนักศึกษาให้ไปสู่การเรียนรู้ที่พบกับประสบการณ์จริง และเป็นการสร้างศักยภาพเพื่อเป็นบุคคลากรของหน่วยงานเช่นที่โรงแรมที่เป็นองค์กรใหญ่มีห้องพักมากกว่าพันห้องและเป็นโรงแรมในระดับห้าดาว ดังนั้นบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมงานต้องมีความพร้อม ที่จะประสานงานและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

"มธบ."ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไม่สนปริญญา

 

                      ขณะที่ นายตติย มีเมศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเลนโซ่ แอโรสเปซ จำกัด กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินส่งออกหลายประเทศและมีลูกค้าไปทั่วโลก อาทิฝรั่งเศส อเมริกา เยอรมัน อังกฤษ สิงคโปร์  เป็นต้นและเน้นการทำงานเป็นทีม โดยแต่ละโปรเจคจะใช้บุคลากรนับร้อยเพื่อผลิตชิ้นงาน ดังนั้นทุกคนจะมีความเชี่ยวชาญตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและสามารถปรับใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญสามารถก้าวต่อไปถึงระดับ Hi end เชื่อว่าฐานการลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวน่าจะย้ายมาที่ประเทศไทยมากขึ้น

 

"มธบ."ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไม่สนปริญญา

 

                      ทั้งนี้เนื่องจากขณะนี้ประเทศสหรัฐและจีนมีปัญหากัน ถือเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ เพราะมีความต้องการบุคลากรด้านนี้มากและสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้น Soft Skill คือทักษะต่าง ๆ อันจะเป็นส่วนสำคัญในอนาคตของแต่ละสาขาอาชีพ ที่ไม่ได้เน้นเพียงใบปริญญาแต่จะให้ความสำคัญทางด้านทักษะและความเชี่ยวชาญมากขึ้น โดยค่าตอบแทนที่เราให้จะได้รับจะมากกว่าบริษัทอื่น 20 เปอร์เซ็นต์

 

 

 

logoline