ข่าว

ธอส.พิษณุโลกเปิดให้ผู้จองสิทธิยื่นขอสินเชื่อวันแรก

พิษณโลก - ธอส.พิษณุโลก เปิดให้ผู้จองสิทธิบ้านล้านหลัง เข้ายื่นขอกู้เงินได้ในวันแรกในโครงการบ้านล้านหลัง คาดวันนี้มีผู้มายื่นไม่ต่ำกว่า 100 ราย

 

          เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 ม.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สาขาพิษณุโลก ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ที่จองสิทธิขอกู้ซื้อ/ก่อสร้าง หรือกู้ซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัยของตนเอง เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2561 ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปยื่นเอกสารหลักฐานตามที่ธนาคารได้นัดหมายไว้ โดยส่งข้อความนัดหมายไปทางโทรศัพท์มือถือของผู้จองสิทธิล่วงหน้า โดยจังหวัดพิษณุโลกมีผู้จองสิทธิไว้สูงที่สุดในภาคเหนือ

 

ธอส.พิษณุโลกเปิดให้ผู้จองสิทธิยื่นขอสินเชื่อวันแรก

 

          นายพิชิต ศรีบัว ผู้จัดการ ธอส. สาขาพิษณุโลก กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ธนาคารเปิดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังกับ ธอส.ในกลุ่มที่ 59,000 ล้านบาทแรก จากผู้จองสิทธิสินเชื่อทั่วประเทศเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2561 ทั้งหมด 127,000 ล้านบาท มาติดต่อยื่นคำขอกู้กับธนาคาร จนถึงขณะนี้มีผู้มายื่นเอกสารหลักฐานแล้วประมาณ 20 ราย ตลอดทั้งวันนี้คาดว่าจะมีผู้มายื่นเอกสารหลักฐานไม่น้อยกว่า 100 ราย โดยสิ่งที่ประชาชนต้องนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ นอกจากรหัสจองสิทธิที่ได้รับทาง SMS แล้ว ผู้ที่ต้องการยื่นกู้จะต้องนำหลักฐานสำคัญมามอบให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก

 

ธอส.พิษณุโลกเปิดให้ผู้จองสิทธิยื่นขอสินเชื่อวันแรก

 

          ประกอบด้วย 1.เอกสารแสดงตัวตน อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) 2.เอกสารแสดงรายได้ อาทิ กรณีพนักงานประจำ ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง หรือกรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ แสดงสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ และรูปถ่ายกิจการ เป็นต้น และ 3.เอกสารแสดงหลักประกัน หรือที่อยู่อาศัยที่ต้องการซื้อ อาทิ สัญญาจะซื้อจะขายราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด กรณีกู้เพื่อปลูกสร้าง แสดงใบอนุญาตปลูกสร้าง แบบแปลน ใบประมาณการปลูกสร้าง และสัญญาว่าจ้างก่อสร้างราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น โดยผู้จองสิทธิสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 055 – 378100 – 5

 
ภาพ / ข่าว - เชาวราช ทั่งมั่งมี

 

ข่าวที่น่าสนใจ