ข่าว

"บำบัดยาเสพติด"จุดเดียวเบ็ดเสร็จ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ป.ป.ส." ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ คัดกรองผู้เสพ-ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมมอบทุนประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ระบุยาเสพติดในขุมชนมีแนวโน้มลด

 

           18 พฤษภาคม 2561 กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน -18 พ.ค.61 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี


          ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์คัดกรองผู้เสพยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพฯ พร้อมมอบโล่เกียรติยศขอบคุณองค์กรและบุคคลที่ร่วมสนับสนุน บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้ง ได้มอบทุนประกอบอาชีพและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษาจากศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ จำนวน 71 ราย

 

"บำบัดยาเสพติด"จุดเดียวเบ็ดเสร็จ         นายศิรินทร์ยา กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจัดเป็นวาระเร่งด่วนในปี 2561 และได้กำหนดการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น 1 ใน 10 กรอบการเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่นยืน สำหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายการทำงานที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกมาตรการ ทั้งด้านป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา


         โดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษาได้ยึดแนวคิด "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย" ให้โอกาสผู้เสพได้เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูโดยไม่ถือว่าเป็นความผิด ปรับปรุงระบบการบำบัดรักษาให้สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย และสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนถึงนโยบายในการให้โอกาสแก่ผู้เสพ รวมทั้ง ปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินงานภายใต้แนวคิดดังกล่าว สำหรับด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้กำหนดแผนงานช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด อาทิ ด้านการศึกษา การฝึกวิชาชีพ การจัดหางาน และ สนับสนุนทุนประกอบอาชีพ

 

"บำบัดยาเสพติด"จุดเดียวเบ็ดเสร็จ
           

           นายศิรินทร์ยา กล่าวอีกว่า จากการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบัน (มี.ค.61) พบว่าแนวโน้มลดลงจากเดิม 14.43 % เป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่สนธิการปราบปรามอย่างจริงจัง รวมถึง การดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ผ่านสายด่วน 1386 แต่ปัญหาเกี่ยวกับผู้เสพยังคงเป็นปัญหาสำคัญของพื้นที่


         จึงเกิดการจัดตั้งศูนย์คัดกรองผู้เสพยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพฯ ที่ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รองรับกลุ่มผู้เสพดังกล่าว กระทั่งเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.60 ป.ป.ส. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี ตั้งแต่ขั้นตอนการค้นหานำส่ง โดยได้รับสนับสนุนจากตำรวจในการค้นหาและนำส่งผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

 

"บำบัดยาเสพติด"จุดเดียวเบ็ดเสร็จ

 

           ภายใต้การบริหารของ ศอ.ปส.กทม. ที่จัดบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทีมวิชาการอบรมและพัฒนาหลักสูตร เข้ามากำกับดูแล ควบคุม มาตรฐานและคุณภาพการบำบัดรักษา โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกยาเสพติดอีก 68 แห่ง รองรับการส่งต่อกรณีผู้เสพมีโรคติดต่อร้ายแรง

 


         นายศิรินทร์ยา กล่าวต่อว่า ป.ป.ส. ขอความร่วมมือจากครอบครัวและชุมชนช่วยกันดูแลบุตรหลาน สอดส่องพฤติกรรม หากพบว่าเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขอให้รีบแจ้งผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 เพื่อจะลงไปดำเนินการอย่างเร่งด่วน อย่าปล่อยให้ผู้เสพมีอาการมากจนเกิดภาวะทางจิตประสาท ซึ่งจะทำการรักษายากยิ่งขึ้น และเกิดผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน

 

"บำบัดยาเสพติด"จุดเดียวเบ็ดเสร็จ

 

          อย่างไรก็ตาม ศูนย์คัดกรองผู้เสพยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพฯ หากมีผู้ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา สามารถสมัครใจเดินทางมาได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ