ข่าว

ลุย!ตรวจต่างด้าวแหล่งบันเทิงด่านนอกอ.สะเดา

กกจ.ร่วมมือ ตรวจคนเข้าเมือง ลุย!แหล่งบันเทิงด่านนอกอ.สะเดา ไม่พบคนต่างด้าวขายบริการ พบคนไทยและชนกลุ่มน้อยพื้นที่สูงเป็นพนักงานเสริฟมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง

 

           นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่ามีแรงงานจากจีนแผ่นดินใหญ่จำนวนหลายพันคนมีใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งแม่บ้าน แต่ไปทำงานขายบริการในสถานบันเทิงในจังหวัดสงขลาว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาและสถานีตำรวจภูธรอำเภอสะเดา เข้าตรวจสอบสถานบันเทิง ณ บริเวณบ้านด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จำนวน 3 แห่ง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

ลุย!ตรวจต่างด้าวแหล่งบันเทิงด่านนอกอ.สะเดา

          นายวรานนท์  กล่าวอีกว่า โดยได้ตรวจสอบแรงงานตำแหน่งพนักงานเสริฟจำนวน 47 คน เป็นคนไทย 23 คน เมียนมา 13 คน และคนพื้นที่สูง 11 คน ซึ่งคนต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ทั้งนี้ ไม่พบแรงงานจากจีนแผ่นดินใหญ่ทำงานขายบริการแต่อย่างใด แต่เป็นกรุ๊ปทัวร์มาท่องเที่ยวและพักอาศัย ณ บริเวณบ้านด่านนอก (จังโหลน) โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก่นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

ลุย!ตรวจต่างด้าวแหล่งบันเทิงด่านนอกอ.สะเดา

         "จังหวัดสงขลามีแรงงานต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น 58,338 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 44,873 คน ลาว 2,752 คน โดยที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ตามมาตรา 13 (ชนกลุ่มน้อย , พื้นที่สูง เช่น เมียนมา ไทยใหญ่ ไทยลื้อ จีน ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า เป็นต้น) จำนวน 407 คน นายจ้าง จำนวน 102 ราย เป็นตำแหน่งกรรมกร 221 คน ผู้รับใช้ในบ้าน 61 คน และพนักงานเสริฟ 125 คน"นายวรานนท์ กล่าว

ลุย!ตรวจต่างด้าวแหล่งบันเทิงด่านนอกอ.สะเดา

          อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางานได้สั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 เข้มงวดตรวจสอบการขออนุญาตทำงาน ให้แรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงานในสถานประกอบการประเภทโรงแรม/สถานบันเทิง ให้ทำงานตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน เพื่อป้องกันมิให้การทำงานผิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำหรับแรงงานจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ยังไม่มีการออกใบอนุญาตทำงานให้แต่อย่างใด ติดต่อสอบถามข้อมูลการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

 

ข่าวที่น่าสนใจ