ข่าว

ASCรับรองฟาร์มกุ้งแห่งแรก : ก้าวสำคัญ"สัตว์น้ำ"ไทย

ASCรับรองฟาร์มกุ้งแห่งแรก : ก้าวสำคัญ"สัตว์น้ำ"ไทย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

 

              นับเป็นก้าวสำคัญของวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย เมื่อองค์กร Aquaculture Stewardship Council (ASC) ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้มอบหนังสือรับรองให้กับ ฟาร์ม เบสอะควาคัลเจอร์ พาร์ทเนอร์ (BAP) ในฐานะฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความรับผิดชอบเป็นแห่งแรกในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการที่จะพัฒนากระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน โดยไม่ละทิ้งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

             โดยขั้นตอนการขอหนังสือรับรองมาตรฐานจาก ASC ฟาร์มกุ้งจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่เคร่งครัด ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังต้องมีการจ้างงานที่เป็นธรรมอีกด้วย มาตรฐานการรับรองนี้ไม่เพียงเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในแง่ความได้เปรียบทางธุรกิจ จากกระแสความสนใจของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศต่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ผลิตด้วยความรับผิดชอบ ทว่ายังส่งผลดีโดยรวมต่อชุมชน ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

ASCรับรองฟาร์มกุ้งแห่งแรก : ก้าวสำคัญ"สัตว์น้ำ"ไทย

            การที่ฟาร์ม เบสท์ อะควาคัลเจอร์ พาร์ทเนอร์ (BAP) ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานจาก ASC เป็นแห่งแรกของประเทศ นับเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างมีความรับผิดชอบของไทย และแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของภาคเอกชนในการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำสุริยา รติภัทรวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสโครงการเพาะเลี้ยง WWF ประเทศไทย กล่าว

            WWFภายใต้โครงการริเริ่มเปลี่ยนรูปแบบตลาด (WWF’s Market Transformation Initiative : MTI) และโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Improvement Project: AIP) ได้ทำงานร่วมกับ ฟาร์ม เบสท์ อะควาคัลเจอร์ พาร์ทเนอร์ (BAP) เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุหลักเกณฑ์ต่างๆได้

            ในขั้นต้น WWF ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการวิเคราะห์หาช่องโหว่ในกระบวนการผลิต โดยอ้างอิงตามมาตรฐานของ ASC จากนั้นจึงวางแผนและลงมือปฏิบัติเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น ในขั้นตอนสุดท้ายคณะผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้รับการรับรอง ได้เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทอย่างละเอียด เพื่อให้การรับรองว่าฟาร์ม สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงลดการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะต่างๆ

            อีกทั้ง ยังช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศทางธรรมชาติที่สำคัญและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ คณะผู้ตรวจสอบยังประเมินบริษัทในด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นอีกด้วย การที่ฟาร์ม เบสท์ อะควาคัลเจอร์ พาร์ทเนอร์ ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน นับเป็นจุดเริ่มต้นสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนและมีสำนึกรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล ทำให้สินค้าจากประเทศไทยสามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้

 

ASCรับรองฟาร์มกุ้งแห่งแรก : ก้าวสำคัญ"สัตว์น้ำ"ไทย

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์

           ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท Wales Group บริษัทแม่ของฟาร์ม เบสท์ อะควาคัลเจอร์ พาร์ทเนอร์ (BAP) กล่าวว่า การที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน ASC ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริโภคกุ้งที่เพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืนมากขึ้น เพราะขณะนี้ทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสหรัฐอเมริกา ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ซึ่งบริษัทฯไม่เพียงคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ซึ่งเราตั้งใจที่จะรักษามาตรฐาน ASC อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการทำฟาร์มกุ้งที่มีความรับผิดชอบของประเทศต่อไปในอนาคต

           ทั้งนี้ อุตสาหกรรมส่งออกสัตว์น้ำถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศไทย ปี 2558 ตัวเลขการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทั้งหมด มีมูลค่าคิดเป็น 208,310 ล้านบาท (5.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยร้อยละ 30 เป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้ง ปัจจุบันทั่วโลกให้ความห่วงใยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอันเกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากขึ้น ทำให้ไทยเสี่ยงต่อการสูญเสียตลาดส่งออกที่สำคัญ หากยังไม่สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลได้

           "การผลักดันธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของผู้ประกอบการ ให้ได้มาตรฐานสากลจาก ASC ถือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตให้กับธุรกิจและสิ่งแวดล้อม WWF พร้อมเสมอที่จะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการไทย ที่มีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนและมั่นคงทั้งต่อบริษัทและสิ่งแวดล้อม”สุริยา กล่าวย้ำในตอนท้าย

 

                   

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง