ข่าว

พ่อ..ให้กับปวงชนชาวไทย

พ่อ..ให้กับปวงชนชาวไทย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โดย - รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ

 

              วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ชาวไทยทั้งผองต้องประสบกับความวิปโยคยิ่งใหญ่ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ได้เสด็จจากพวกเราคนไทย ไปสู่สวรรคาลัย พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมากมายไม่สามารถจารึกได้หมด สิ่งที่ปรากฎในบทความนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้แก่เกษตรกรและปวงชนชาวไทย

 

พ่อ..ให้กับปวงชนชาวไทย

 

            สิ่งที่ยกมากล่าวเปรียบเสมือนเพียงเม็ดทรายในชายหาดอันกว้างใหญ่ ซึ่งสิ่งที่คนไทยได้รับคือความผาสุก มีอาชีพที่มั่นคง มีอาหารการกินบริบูรณ์ เป็นผลมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ไม่ว่าจะเป็นระบบชลประทานที่แผ่ไพศาลครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ทางด้านการชลประทาน ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง หากไม่มีเขื่อนต่างๆ ที่มีพระราชดำริให้สร้างไว้ เมืองไทยคงประสบกับภัยพิบัติรุนแรงกว่านี้อย่างแน่นอน

            การกำเนิดของโครงการหลวง ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ส่งผลมหาศาลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการหยุดยั้งการบุกรุกป่า การพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างอาชีพที่มั่นคงแก่เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง

 

พ่อ..ให้กับปวงชนชาวไทย

 

            ที่สำคัญคือลดปัญหายาเสพติด รวมทั้งสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวไทยทั้งมวล การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้านั้น ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่จะผลิตน้ำนมโคอย่างเป็นจริงเป็นจังได้เลย ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรที่ยาวไกล ทำให้มีการเริ่มพัฒนาการเลี้ยงโคนมขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรก และมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเกิดการวิจัยที่ส่งผลให้วิทยาการด้านนี้พัฒนาไปอย่างมากมาย สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรจนถึงทุกวันนี้

 

พ่อ..ให้กับปวงชนชาวไทย

 

            แนวคิดใหม่ๆ ด้านการเกษตรที่พิสูจน์ให้เห็นผลแล้วว่าใช้ได้จริง เช่น การเกษตรทฤษฎีใหม่ การแกล้งดิน การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสหกรณ์ และอื่นๆ อีกมาก ชี้ให้เห็นว่าพระปรีชาสามารถด้านการเกษตรของพระองค์ท่าน สูงล้ำเกินกว่านักวิทยาศาสตร์การเกษตรคนใดคนหนึ่งจะพึงมี แม้กระทั่งเขตพระราชฐาน พระตำหนักสวนจิตรลดารโหฐาน กลายเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยด้านการเกษตรต่างๆ มีโรงงานต้นแบบมากมาย และผลจากการวิจัยได้กลับมาช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่า ทำไมคนไทยจึงเห็นพ้องกับคำว่า กษัตริย์เกษตร กษัตริย์ไทยผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของปวงชน

 

พ่อ..ให้กับปวงชนชาวไทย

 

          ธ สถิต ในดวงใจ ไทยทั้งผอง        โลกยกย่อง กษัตริย์เกษตร ทุกเขตขันธ์

สุริยา ลาลับ ดับแสงพลัน                เมื่อถึงวัน ส่งเสด็จ สู่สวรรคา

       สิบสาม ตุลา จารึกไว้                     เมื่อปวงชน ชาวไทย ต้องโศกา

เหล่าทวยเทพ ล้วนยินดี ปรีดา         องค์เทวา เสด็จกลับ พรหมภูมิ

 

พ่อ..ให้กับปวงชนชาวไทย

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด