ข่าว

เขื่อนลำพระเพลิงวิกฤต เหลือน้ำร้อยละ 42

เขื่อนลำพระเพลิงวิกฤต เหลือน้ำร้อยละ 42
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โคราชเริ่มวิกฤตน้ำ เขื่อนลำพระเพลิง เหลือน้ำร้อยละ 42 ปี 60 เตรียมสั่งงดทำนาปรังทั้งหมด

               สถานการณ์ปริมาณน้ำภายเขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และเขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ภายหลังจากที่ปริมาณน้ำกักเก็บภายในเขื่อนทั้ง 2 แห่งมีปริมาณน้ำกักเก็บที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดการณ์ไว้ โดยล่าสุดทางเขื่อนลำพระเพลิงมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 65.16 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42.03 ของปริมาณน้ำกักเก็บทั้งสิ้น 155 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอยู่ที่ประมาณ 8 แสน ถึง 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่เขื่อนลำแชะมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 129.35 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 47.04 ของปริมาณน้ำกักเก็บทั้งสิ้น 227 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 ล้าน 5 แสนลูกบาศก์เมตร
               นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นครราชสีมา กล่าวว่า หลังจากที่สถานการณ์ปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำพระเพลิงและลำแชะ รวมทั้งเขื่อนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราสีมา มีปริมาณน้ำที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้งใกล้หมดฤดูฝน จึงได้ประสานไปยังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปฏิบัติการบินในพื้นที่เหนือเขื่อน ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน แต่ยังมีปริมาณฝนตกลงมาน้อยกว่าเกณฑ์ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นอีก 3 ลำ โดยได้เริ่มมีการดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.59 ที่ผ่านมา ซึ่งผลของการปฏิบัติการทำฝนหลวง ก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากทำให้ในแต่ละวันมีปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน โดยเฉพาะที่เขื่อนลำแชะ และลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนไม่ต่ำกว่าวันละ 8 แสนลูกบาศก์เมตร
               ทางชลประทานได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำแต่ละโครงการได้ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เพื่อกำหนดแผนบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ภายในเขื่อน และการจัดการการปลูกพืชฤดูแล้งบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม เพื่อหามติในแต่ละที่ แล้วนำมาประชุมร่วมกับทุกหน่วยงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ในช่วงต้นเดือน พ.ย.นี้
               นายโอฬาร ทองศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง กล่าวว่า เขื่อนลำพระเพลิงล่าสุดมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 65 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 สถานการณ์ปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในเดือนพฤศจิกายน ทางเขื่อนลำพระเพลิงก็จะเหลือการจัดส่งน้ำไปช่วยเหลือข้าวนาปีอีก 1 รอบ ประมาณ 10 วัน จะใช้น้ำอยู่ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งก่อนที่จะมีการจัดส่งน้ำช่วยนาปี ทางเขื่อนก็จะต้องมีการจัดส่งน้ำเข้าไปกักเก็บไว้ตามแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ ของหมู่บ้าน เพื่อเก็บไว้ในการอุปโภคบริโภค ใช้น้ำประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สำหรับข้าวนาปรังปีหน้าคงจะไม่ให้มีการเพาะปลูก เนื่องจากปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ต้องคำนึงถึงเรื่องการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก จะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการเพาะปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากว่าฤดูแล้งในช่วงเดือน พ.ค. ถึง พ.ย.60 ทางเขื่อนลำพระเพลิงก็จะต้องมีการจัดส่งน้ำออกไปช่วยเหลือการประปาในพื้นที่ อ.ปักธงชัย และ พื้นที่ อ.โชคชัย โดยจะใช้น้ำประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมกับข้าวนาปี 60 อีก 5 ล้านลูกบาศก์เมตร

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง