ข่าว

ทรงโปรดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะระหว่างบำเพ็ญพระราชกุศล

ทรงโปรดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะระหว่างบำเพ็ญพระราชกุศล
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ในระหว่างที่ทรงบำเพ็ญพระกุศลนั้นประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศสามารถเข้าได้

   ทรงโปรดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะระหว่างบำเพ็ญพระราชกุศล

       เวลา 07.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วย คุณพลอยไพลิน เจนเซน พระธิดาองค์โตในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งดำเนินเป็นวันที่สิบหก ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารเป็นพระพุทธรูปประทับยืนแบบสมภังค์ แสดงปางห้ามญาติหรืออภัยมุทราด้วยพระหัตถ์ขวาเพียงข้างเดียว ที่หน้าพระแท่นนพปฏลมหาเศวตฉัตร พระพิธีธรรม 8 รูปจากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่ค่ำวันที่ 28 ตุลาคม 2559 จากนั้นถวายภัตตาหารแด่พระพิธีธรรม ก่อนเสด็จกลับ

    จากนั้นเวลา 18.52น. สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช มีพระพิธีธรรม 8 รูปจากกวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรม

ทรงโปรดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะระหว่างบำเพ็ญพระราชกุศล

ทรงโปรดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะระหว่างบำเพ็ญพระราชกุศล

   ส่วนในเวลา15.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง มีพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สวดพระอภิธรรม

   ทั้งนี้ในระหว่างที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และ ทรงโปรดให้เข้ามาถวายการสักการะได้อย่างต่อเนื่อง   

ทรงโปรดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะระหว่างบำเพ็ญพระราชกุศล

ทรงโปรดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะระหว่างบำเพ็ญพระราชกุศล

    ในขณะที่ เวลา 11.00 น.พล.ต.ม.จ.จุลเจิม ยุคล ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และวัดสระเกศราชวรมหาวิหารที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง