ข่าว

หลายหน่วยงานแจกของระลึกแก่ปชช.ที่เข้าสักการะพระบรมศพ

หลายหน่วยงานแจกของระลึกแก่ปชช.ที่เข้าสักการะพระบรมศพ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คนไทยไม่เคยแรงน้ำใจ หลากหลายหน่วยงานนำของระลีกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมสักการะเบื้องหน้าพระบรมโกศ พร้อมย้ำให้ยึดพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9

หลายหน่วยงานแจกของระลึกแก่ปชช.ที่เข้าสักการะพระบรมศพ

     เวลา 08.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีหลากหลายพันธุ์บรรจุซองโดยมีกระดาษเขียนคำว่า "พอเพียง" อยู่ภายใน จากกรมการข้าวจำนวน 10,000 ชุด มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ ระหว่างประตูสรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ เผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงได้รับการเทิดพระเกียรติให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งข้าวไทย และทรงเป็นนักพัฒนาพันธุ์ข้าว จากที่ได้เลือกนำพันธุ์ข้าวมาแจกจ่ายในวันนี้เพราะข้าวเป็นหัวใจหลักของเกษตรกร โดยในซองมีคำว่าพอเพียง ซึ่งเป็นลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกและพระองค์ยังคงทรงประทับอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคน

หลายหน่วยงานแจกของระลึกแก่ปชช.ที่เข้าสักการะพระบรมศพ

     ม.ล.ปนัดดา เผยอีกว่า ระยะเวลากว่า 37 ปี ที่ทำงานถวายพระองค์ท่าน รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาโดยตลอด ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องความดีงาม ให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างชัดเจน ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ ทำให้ได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงาม อยากให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ช่วยกันก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกัน ในเรื่องการทรงงานราชการทรงเป็นต้นแบบ ทรงไม่ถือพระองค์ ไม่เคยทรงกริ้วใคร ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยให้แก่เหล่าผู้ถวายงานและประชาชน

หลายหน่วยงานแจกของระลึกแก่ปชช.ที่เข้าสักการะพระบรมศพ

   ทั้งนี้เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 21 แห่ง ได้นำยาดมสมุนไพร สูตรผ่อนคลาย แห่งละ 10,000 หลอด สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จำนวน 80 แห่ง แห่งละ 2,200 หลอด และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 20,000 หลอด แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ เช่นเดียวกับ  บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้นำน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรจากโครงการหลวง อาทิ น้ำกระเจียบ น้ำมะตูม และน้ำเก็กฮวย มาบริการประชาชน

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง