ข่าว

ชวนชมนิทรรศการ“ทรัพย์สินทางปัญญา”ในหลวงร.9

ชวนชมนิทรรศการ“ทรัพย์สินทางปัญญา”ในหลวงร.9
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กระทรวงพาณิชย์จัดนิทรรศการ “อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพสกนิกรไทย” 28 ต.ค. - 6 พ.ย.นี้ นำร่องในกรุงเทพฯ ก่อนเวียนไปอีก 3 จังหวัด และประเทศสวิสเซอร์แลนด์


               กระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมชมนิทรรศการ “อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพสกนิกรไทย” โดยจัดขึ้นที่ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559 จากนั้นจะเวียนจัดอีก 4 ครั้ง โดยปลายเดือนพฤศจิกายน จะมีขึ้นที่สยามพารากอน และต่างจังหวัดอีก 3 แห่ง คือที่จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี และสงขลา รวมทั้งเร็วๆ จะจัดที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย

 

ชวนชมนิทรรศการ“ทรัพย์สินทางปัญญา”ในหลวงร.9

 

               ​นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า​ ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผลงานด้านสิทธิบัตร 11 รายการ ตัวอย่างเช่น 1. กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่เป็นกังหันน้ำแบบทุ่นลอย ซึ่งใช้ในการบำบัดน้ำเสีย โดยใช้กังหันวิดน้ำไปบนผิวน้ำแล้วปล่อยให้ตกลงผิวน้ำตามเดิม และน้ำจะถูกสาดกระจายสัมผัสอากาศทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำ น้ำเสียจึงมีคุณภาพดีขึ้น สามารถนำไปใช้บำบัดน้ำเสียทั้งจากแหล่งชุมชน อุตสาหกรรมและการเกษตร 2. ฝนหลวง เป็นการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน เพื่อช่วยบรรเทาภาวะแห้งแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยดีขึ้น ยังเคยพระราชทานฝนหลวงให้แก่ต่างประเทศด้วย เช่น ประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม เป็นต้น 

 

ชวนชมนิทรรศการ“ทรัพย์สินทางปัญญา”ในหลวงร.9

 

               ทั้งนี้ พระอัฉริยภาพด้านฝนหลวงนี้เป็นที่เลื่องลือไปยังต่างประเทศ โดยมีหลายประเทศที่มีหนังสือผ่านรัฐบาลไทย เพื่อขอพระราชทานฝนหลวงไปแก้ไขปัญหาภาวะแห้งแล้งในประเทศของตน เช่น ประเทศแทนซาเนีย ในทวีปอัฟริกา รัฐบาลรัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น รวมทั้งได้ จดสิทธิบัตรจากสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปด้วย

 

ชวนชมนิทรรศการ“ทรัพย์สินทางปัญญา”ในหลวงร.9

 

               พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระอัจฉริยภาพในงานด้านลิขสิทธิ์ และทรงได้รับ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในผลงานพระราชนิพนธ์จำนวนมาก เช่น เพลงพระราชนิพนธ์ งานวรรณกรรม ภาพถ่าย และภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นต้น ผลงานที่มีบันทึกไว้ในฐานข้อมูลการจดแจ้งงานลิขสิทธิ์ของกรมฯ เช่น หนังสือ แนวคิดทฤษฎีใหม่ โครงการทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระมหาชนก คือ ประติมากรรมเหรียญพระมหาชนก การ์ตูน แอนิเมชั่น เรื่อง พระมหาชนก

 

ชวนชมนิทรรศการ“ทรัพย์สินทางปัญญา”ในหลวงร.9

 

​               ผลงานด้านเครื่องหมายการค้า แม้จะยังไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการในพระปรมาภิไธย แต่ทรงพระราชทานให้ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด บริษัท ชัยมงคลพัฒนาจำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เช่น เครื่องหมายการค้าสุวรรณชาด ทองแดง โกลเด้นเพลส ธรรมชาติ ปันสุข เป็นต้น

 

ชวนชมนิทรรศการ“ทรัพย์สินทางปัญญา”ในหลวงร.9

 

               ​ผลงานที่นำมาจัดแสดงนิทรรศการเป็นผลงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงสร้างสรรค์ ทั้งผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และศิลปกรรม ตลอดจนหัตถกรรมงานช่าง เป็นงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดให้มีการแสดงแบบจำลองสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรของพระองค์ 2 รายการ คือ กังหันน้ำชัยพัฒนา และฝนหลวง รวมทั้งแบบจำลองเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO Global Leaders Award) ซึ่งพระองค์ได้รับการทูลเกล้าจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO) เมื่อปี 2552 ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้สร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทยให้พ้นจากความทุกข์ยาก และทรงพัฒนาประเทศชาติจนเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง