ข่าว

เดินหน้าปฏิรูปตำรวจต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญาทุกประเภท

เดินหน้าปฏิรูปตำรวจต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญาทุกประเภท
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ยธ.เดินหน้าหารือแนวทางปฏิรูปตำรวจ ถกประเด็นสืบสวน-สอบสวนคดีอาญา ด้วยนิติวิทยาศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ชั้นเก็บหลักฐานจนถึงการเบิกความในศาล

 

           กระทรวงยุติธรรม - 28 ต.ค.59 นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการยุติธรรม กล่าวว่า ในวันนี้(28ต.ค.) มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ โดยประเด็นที่หารือในครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ของตำรวจ ซึ่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ไปดูขอบเขตตำรวจในเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ว่าในเชิงปฏิรูปจะครอบคลุมมากขึ้นได้อย่างไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญระบุว่าต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการสืบสวนสอบสวนของประชาชน นอกจากนี้ยังระบุให้การสืบสวนสอบสวนใช้นิติวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย เมื่อได้ข้อยุติต่าง ๆ ซึ่งเบื้องต้นมีประเด็นหลัก4-5 ประเด็นแล้วจะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณา ขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว แต่ทุกชุดก็ต้องให้คณะกรรมการตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเป็นหลัก และต้องรอให้รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ก่อน

           ด้านนายวัลลภ นาคบัว ผอ.สำนักกิจการยุติธรรม กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการกิจการตำรวจ เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิรูปนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการปฏิรูปงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสอบสวนในคดีอาญา โดยมีประเด็นที่ต้องดำเนินการรวม5ประเด็น ประกอบด้วย1. การพัฒนากลไกการปฏิบัติงานนับตั้งแต่กระบวนการเก็บ การตรวจ และการนำไปใช้ในฐานะพยานหลักฐานในชั้นศาล2.พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน3. พัฒนามาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในงานนิติวิทยาศาสตร์ และ5.พัฒนากฎ หรือระเบียบที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์ในงานสอบสวนคดีอาญาให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           ผอ.สำนักกิจการยุติธรรม กล่าวต่อว่า มีการหารือเพื่อให้ตำรวจกลับไปทบทวนนิยามของนิติวิทยาศาสตร์ในส่วนตำรวจให้ชัดเจนมากขึ้น เพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา258ระบุให้มีการนำกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อการปฏิรูปตำรวจ เริ่มตั้งแต่การนำมาใช้ในการสืบสวนคดีอาญาทุกประเภท ไม่ใช่เฉพาะการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ แต่ยังรวมถึง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทั้งคดีที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน และอาชญากรรมพิเศษ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญเมื่อต้องมีการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ก็จำเป็นต้องนิยามให้ชัด เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญให้ความสำคัญ โดยการปฏิรูปตำรวจจะต้องปรับตั้งแต่เรื่องขั้นตอนที่เกิดเหตุ เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณ คาดว่าช่วงปลายเดือนพ.ย.นี้จะมีการประชุมเพื่อติดตามการทำงานอีกครั้ง เพราะถือเป็นเรื่องที่สำคัญต้องเร่งดำเนินการ

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง