ข่าว

เส้นทางเข้าถวายสักการะหน้าพระบรมโกศ

เส้นทางเข้าถวายสักการะหน้าพระบรมโกศ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักพระราชวัง เปิดให้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่ 29 ต.ค.นี้

               ตามที่มีพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม เวลา 08.00-21.00 น. เป็นต้นไปทุกวัน (ยกเว้นช่วงมีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท) นั้น สำนักพระราชวัง แจ้งว่า เส้นทางการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ จะให้ขบวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งเดินมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเข้ามาทางประตูวิเศษไชยศรี ผ่านประตูพิมานไชยศรี จากนั้นเลี้ยวขวาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

เส้นทางเข้าถวายสักการะหน้าพระบรมโกศ

                เมื่อถึงประตูกำแพงแก้วด้านตะวันออกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดแถวให้เดินผ่านประตูกำแพงแก้วเพื่อขึ้นสู่พระที่นั่งด้านมุขตะวันออกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วขึ้นไปถวายสักการะพระบรมศพ โดยเมื่อเข้าสู่ภายในพระที่นั่งตรงหน้าพระบรมศพให้กราบพระบรมศพ1ครั้งโดยไม่แบมือจากนั้นให้กราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่ประดิษฐานใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 ครั้ง เสร็จแล้วให้ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางมุขด้านเหนือ เลี้ยวซ้ายออกประตูกำแพงแก้วด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้นให้เดินออกจากพระบรมมหาราชวังสู่ถนนมหาราช ทางประตูศรีสุนทร และประตูเทวาภิรมย์ ตามลำดับ

                การเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำนักพระราชวัง ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนห้ามบันทึกภาพใดๆ

เส้นทางเข้าถวายสักการะหน้าพระบรมโกศ

          พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ได้หารือกับสำนักพระราชวัง กำหนดโควตาประชาชนที่จะเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพ ไว้ที่ 1 หมื่นคนต่อวัน โดยให้รับบัตรคิวด้วยตัวเองที่จุดคัดกรองหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เท่านั้น ซึ่งจุดนี้เป็นจุดรับบัตรคิวและนั่งรอ ส่วนจะแจกคิวเพิ่มหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสำนักพระราชวังยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนทยอยกันมาเพื่อความเป็นระเบียบ 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง