ข่าว

พระบรมและพระบรมวงศนุวงศ์ เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

พระบรมและพระบรมวงศนุวงศ์ เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญรสมวาร(15วัน)พระบรมศพ

พระบรมและพระบรมวงศนุวงศ์ เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล      

        ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่สิบสี่ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 17.17 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ คุณพลอยไพลินและคุณสิริกิติยา เจนเซน

               ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร(15 วัน) พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาริวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มาร่วมในพระราชพิธีด้วย 

พระบรมและพระบรมวงศนุวงศ์ เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

         โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก สังข์ แตรฝรั่ง แตรงอน ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ ถวายอนุโมทนา

          เจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสนะ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระราชาคณะ ถวายศีล ต่อมา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถวายพระธรรมเทศนา และพระ 4 รูป สวดธรรมคาถา จากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา เสด็จพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระสวดพระอภิธรรม เสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระบรมและพระบรมวงศนุวงศ์ เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

             อนึ่งในการพระราชพิธีในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร(15วัน)พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สำนักราชเลขาธิการจัดพิมพ์หนังสือ “การประดิษฐานพระบรมโกศ”, หนังสือ “พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน" (ทศพิธราชธรรม ภาษาไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส) และภาพพระบรมโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขนาดโปสการ์ด พระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมพระราชพิธี เพื่อเป็นอนุสรณ์วิทยาทาน

พระบรมและพระบรมวงศนุวงศ์ เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

          และเมื่อเวลา 06.53 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมถวายสำรับภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหารวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่ค่ำวันที่ 26 ตุลาคม 2559 แล้วเสด็จกลับ ในขณะที่เวลา 15.00น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

พระบรมและพระบรมวงศนุวงศ์ เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

         ส่วนในเวลา 12.15 น. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงวางพวงมาลา พระพิธีธรรม 8 รูปจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารและวัดอนงคารามวรวิหาร สวดพระอภิธรรมจบแล้วเสด็จกลับ และเมื่อเวลา 11.00 น. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจาก วัดบวรนิเวศราชวรวิหารและวัดอนงคารามวรวิหาร 

พระบรมและพระบรมวงศนุวงศ์ เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

พระบรมและพระบรมวงศนุวงศ์ เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

พระบรมและพระบรมวงศนุวงศ์ เสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง