ข่าว

กกต.แก้ระเบียบเอกชนช่วยเลือกตั้ง

กกต.แก้ระเบียบเอกชนช่วยเลือกตั้ง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กกต.เตรียมแก้ระเบียบ หนุนองค์การเอกชน-ศส.ปชต. ช่วยการเลือกตั้งทุกระดับ ตั้งเป้าทุกจังหวัดมีองค์การเอกชนร่วมอย่างน้อย 1 แห่ง

          27ต.ค. - นายประวิช รัตนเพียร กกต.ด้านกิจการการมีส่วนร่วม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือและรับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับองค์การเอกชนและร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล พ.ศ. ... โดยนายประวิช กล่าวว่า สำนักงานกกต.ได้ศึกษาผลการวิจัยขององค์การเอกชนในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกกต.ที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานบางประการ ซึ่งบางส่วนเกิดจากระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความยุ่งยากซับซ้อนไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ทำให้องค์การเอกชนที่มีอยู่ประสบปัญหาในทางปฏิบัติ อีกทั้งอาจมีจำนวนลดน้อยลง จึงได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานขององค์การเอกชน โดยมุ่งหวังให้เครือข่ายองค์การเอกชนเข้ามาเป็นกลไกช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกกต.ในภารกิจการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งทุกระดับ

         นายประวิช ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า หลักดำเนินการของกกต.ตั้งแต่ก่อตั้งมา 18 ปี คือ กระบวนการจัดการเลือกตั้งต้องร่วมมือกับผู้คนในการจัดการเลือกตั้งเกือบ 100,000 หน่วย ซึ่งมีคนที่เกี่ยวข้องกว่า 1 ล้านคน ส่วนอีกหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของ กกต.คือความสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีคนมาช่วยตรวจสอบว่าสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ จึงต้องมีองค์การเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในการให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการช่วยตรวจสอบ ปัจจุบันองค์การเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมลดน้อยลงเหลือเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ จึงจัดการประชุมทบทวนในการประเมินปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อปรับระเบียบและเตรียมการก่อนมีการเลือกตั้งในครั้งต่อไป เมื่อร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยกกต.ประกาศใช้จะได้มีการปรับระเบียบเป็นครั้งสุดท้ายที่ต้องทำความเข้าใจกับองค์การต่าง ๆ ต่อไป

         “การทำงานร่วมกับองค์การต่าง ๆ บทบาทควรจะอยู่แค่ไหน แค่การรายงานผล หรือควรจะบอกได้ด้วยว่าเป็นอย่างไร จะเชื่อมโยงการทำงานกันอย่างไรกับแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เรามี เช่น แอพพลิเคชั่นตาสัปปะรด ซึ่งผมเห็นว่าทุกจังหวัดต้องมีองค์การเอกชนอย่างน้อย 1 แห่ง และจะทำอย่างไรให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมลงไปทุกหน่วยเลือกตั้งให้มากที่สุด” นายประวิช กล่าว

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกต.กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ทุกตำบล จำนวน 7,428 ศูนย์ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองสอดแทรกความรู้ ผ่านกิจกรรมในวิถีชีวิตประจำวัน และพัฒนาขยายเครือข่ายพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยมีกรรมการ ศส.ปชต. จำนวน 74,280 คน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้จัดการหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพที่มีคุณภาพ หน่วยละ 1 คน ใน 96,000 หน่วย รวมกว่า 104,000 คน ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ จึงได้จัดทำร่างระเบียบดังกล่าวขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมของ ศส.ปชต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

         อย่างไรก็ตามกกต.ได้กำหนด Road Map การขับเคลื่อนกิจกรรมการให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการดำรงรักษาเครือข่ายสำคัญ ๆ ของกกต. อาทิ รด.จิตอาสา ลูกเสืออาสา กกต. ดีเจประชาธิปไตย และเครือข่ายนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไว้ต่อไป โดยศส.ปชต. จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง รวมไปถึงเรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายทำหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกกต.ให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อจะได้มีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในคราวต่อไป ซึ่งองค์การเอกชนและศส.ปชต.นับเป็นเครือข่ายที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกกต.ที่ผ่านมา

สรรหาเลขาฯ กกต.เดินหน้าต่อ

          นายประวิช ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการแต่งตั้งเลขาธิการ กกต. ว่า ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นของอนุกรรมการในการสรรหาเลขาธิการ กกต. ซึ่งขั้นตอนยังคงดำเนินไป ไม่ได้มีการหยุด เบื้องต้นจากที่ได้สอบถามอนุกรรมการหลังมีผู้สมัครร้องเรื่องคุณสมบัติไปที่ศาลปกครอง ก็ได้ให้ระยะเวลาสักระยะ แต่ก็ผ่านมาพอสมควรแล้ว ก็จะเดินหน้าต่อไป ขอยืนยันว่าไม่มีการล้มการสรรหาเลขาธิการ กกต.ที่ทางสำนักงานได้เปิดรับสมัครมาการที่มีผู้สมัครไปยื่นร้องต่อศาลปกครองเป็นเรื่องปกติ หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมองว่าการพิจารณาของคณะอนุกรรมการไม่สอดคล้องกับประกาศในการรับสมัคร  กกต.ตั้งใจที่จะสรรหาเลขาธิการอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้การบริหารหรือการทำงานของ กกต.ว่างเว้นเลขาฯ ส่วนหากศาลปกครองมีคำวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา เราก็ค่อยพิจารณาไป

 

              

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง