ข่าว

ไทย ส่งผู้หนีภัยจากสู้รบเมียนมา กลับปท.โดยสมัครใจ 71 คน

ไทย ส่งผู้หนีภัยจากสู้รบเมียนมา กลับปท.โดยสมัครใจ 71 คน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ไทย ส่ง ผู้หนีภัยจากสู้รบเมียนมากลับปท.โดยสมัครใจนำร่อง71คน จากพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพ จ.ตาก และบ้านถ้ำหิน จ.ราชบุรี มี UNHCR - IOM หนุนดำเนินการ

           มีรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศว่า ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2559 ไทยและเมียนมา ร่วมมือกันส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา กลุ่มนำร่องจำนวน 71 คนกลับเมียนมาด้วยความสมัครใจหลังจากที่พำนักในประเทศไทยมากว่า 30 ปี โดยแบ่งเป็น 65 คนจากพื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยฯบ้านนุโพ จังหวัดตาก และ 6 คนจากพื้นที่พักพิงบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี โดยมีสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานครั้ง   

 

     ไทย ส่งผู้หนีภัยจากสู้รบเมียนมา กลับปท.โดยสมัครใจ 71 คน                                     

           สำหรับประเทศไทยให้ที่พักพิงแก่ผู้หนีภัยฯ ตั้งแต่ปี 2527 ปัจจุบันมีผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ผู้หนีภัยฯ 9 แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีและราชบุรี จำนวนมากกว่า 103,000 คน โดยที่ผ่านมา ไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หนีภัยฯเหล่านี้มาโดยตลอด โดยให้ที่พักพิงและอำนวยความสะดวกให้ NGOs ต่างๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือตลอดจนสนับสนุนการเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม      

 

     ไทย ส่งผู้หนีภัยจากสู้รบเมียนมา กลับปท.โดยสมัครใจ 71 คน       

          ทั้งนี้ พัฒนาการทางการเมือง และกระบวนการสันติภาพในเมียนมาได้ทำให้มีผู้หนีภัยฯแสดงความประสงค์ที่จะเดินทางกลับโดยสมัครใจ ไทยและเมียนมาจึงได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับ โดยการเดินทางกลับของผู้หนีภัยฯกลุ่มที่เหลือทั้งสองฝ่ายจะหารือกันต่อไปในในกรอบการประชุมคณะทำงานร่วม เรื่องการส่งผู้หนีภัยฯกลับประเทศที่มีปลัดกระทรวงการต่างประเทศสองฝ่ายเป็นประธานร่วม ซึ่งไทยได้เสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกภายในสิ้นปีนี้ 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง