ข่าว

สืบสานงานพ่อ : ผุดเกษตรทฤษฎีใหม่7หมื่นแห่ง!

สืบสานงานพ่อ : ผุดเกษตรทฤษฎีใหม่7หมื่นแห่ง!
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โดย -โต๊ะข่าวเกษตร

               

               กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดปี 2560 และจัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 7 หมื่นแห่ง ทั่วประเทศ

                พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดทั้งปี จนถึงเดือนตุลาคม 2560 นอกจากนี้ ในวันที่ 13 ของทุกเดือน จะมีการจัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่านโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560

 

สืบสานงานพ่อ : ผุดเกษตรทฤษฎีใหม่7หมื่นแห่ง!

 

                สำหรับกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 16 กิจกรรม ได้แก่ 1.การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 6 กิจกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และกรมหม่อนไหม 2.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 3 กิจกรรม โดยกรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 3.การพัฒนาที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน 2 กิจกรรม โดยกรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 4.การพัฒนาอาชีพด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง 5 กิจกรรม โดยกรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 16 กิจกรรม

 

สืบสานงานพ่อ : ผุดเกษตรทฤษฎีใหม่7หมื่นแห่ง!

 

                ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้จัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดขึ้นอีก เป้าหมาย 7 หมื่นแห่ง ทั่วประเทศ ภายในปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน อีกทั้ง พระองค์ได้ทรงพระราชทานเป็นแนวทางให้ไว้ จึงต้องขยายงานดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้มากที่สุด ขณะนี้ คณะทำงานได้มีแผนการดำเนินงานแล้ว อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อให้มีความชัดเจนและสร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้นต่อไป

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด