ข่าว

อายุไม่ถึง 20 ห้ามซื้อ-ขายบุหรี่..!!

อายุไม่ถึง 20 ห้ามซื้อ-ขายบุหรี่..!!
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.ไฟเขียว อายุไม่ถึง 20 ห้ามซื้อบุหรี่ ส่วนพ.ร.บ.ยาสูบสั่งห้ามโฆษณาทุกวิธี ด้าน“บิ๊กตู่” สั่ง กำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่เพิ่ม

 

          25 ต.ค. 59 - ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อภิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป

 

          ทั้งนี้เป็นการนำเสนอสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 มารวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ กลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบในการเพิ่มจำนวนผู้บริโภคยาสูบ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนเพื่อไม่ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่ายซึ่งจะเป็นการลดจำนวนนักสูบรายใหม่อีกทางหนึ่ง รวมทั้งจะเป็นการลดภาระงบประมาณในด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประชาชน อันเนื่องมาจากโรคที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วย และในการดำเนินการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติด้วยแล้ว

  

          พ.อ.อภิสิทธิ์ กล่าวว่า สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ประกอบด้วย การแก้ไขเพิ่มเติมคำนิยามของคำว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น มอละกุ บุหรี่ไฟฟ้า และเพิ่มคำนิยามการสื่อสารการตลาด ให้ครอบคลุมถึงการส่งเสริมการขาย การแสดง ณ จุดขาย

  

          “ หลักเกณฑ์การซื้อขาย การโฆษณาได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อจาก 18 ปี เป็น 20 ปี เพิ่มข้อกำหนดการห้ามขายด้วยวิธีการต่างๆในลักษณะของการจูงใจ และเชิญชวนให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งยังห้ามแจกจ่ายให้ทดลอง ห้ามขยายผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ต่างๆซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน ห้ามการโฆษณาและสื่อสารการตลาด เช่น การแสดงชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ทั้งในสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้ามโฆษณาแฝง ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เรียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ” พ.อ.อภิสิทธิ์กล่าว

 

          พ.อ.อภิสิทธิ์ กล่าวว่า ทั้งยังห้ามผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดำเนินกิจกรรมในลักษณะอุปถัมภ์หรือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงธุรกิจ ห้ามแบ่งซองขาย และให้ผู้ผลิต นำเข้า ตัวแทนจำหน่ายจัดส่งรายงานประจำปี

 

          ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า ครม.สั่งการในที่ประชุม ให้กำหนดเขตปลอดบุหรี่เพิ่มเติม และเน้นการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ ป้องกันผู้เสพรายใหม่แก่เยาวชน

 

 

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง