ข่าว

อดีต“นายตรวจไปรษณีย์”ยึดหลักพอเพียงแนวทางดำเนินชีวิต

อดีต“นายตรวจไปรษณีย์”ยึดหลักพอเพียงแนวทางดำเนินชีวิต
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อดีตนายตรวจไปรษณีย์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับใช้ดำเนินชีวิต ควบคู่กับการทำหน้าที่มากว่า 60 ปี จนเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาให้ผู้ที่สนใจ

 

          วันที่ 24 ต.ค.59 นายนิวัทธ์ สุนทรรักษา วัย 75 ปี อดีตนายตรวจไปรษณีย์ จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่บ้านเลขที่ 21 ม.5 บ้านหนองไม้แดง ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ปลูกพืชผักสวนครัวแบบผสมผสานรอบบริเวณบ้าน และสวนบนเนื้อที่ 3 ไร่รวมกว่า 10 ชนิด เช่น กล้วยหอม กล้วยน้ำหว้า เผือกจีน เผือกหอม เผือกดำ มะนาว ต้นหอม ข่า และมะละกออีกหลากหลายสายพันธุ์ โดยใช้ปุ๋ยหมักจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำขึ้นเอง ด้วยการนำมูลสุกร มูลไก่ ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นไปหมักกับแกลบ เศษอาหาร หญ้าแห้ง เพื่อรดบำรุงพืชผักแทนการใช้สารเคมี

 

อดีต“นายตรวจไปรษณีย์”ยึดหลักพอเพียงแนวทางดำเนินชีวิต

 

          “ ทำเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผัก เลี้ยงปลา ควบคู่กับการทำหน้าที่พนักงานรัฐวิสาหกิจมากว่า 60 ปี เพราะชื่นชอบการทำเกษตรมาตั้งแต่จำความได้ โดยการทำเศรษฐกิจพอเพียงทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้จากการปลูกพืชผักขายเฉลี่ยปีละ 5 – 6 แสนบาท ก็สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข ไม่มีหนี้สิน ไม่ต้องดิ้นรน ทั้งยังได้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง และภูมิปัญญาที่มี ให้กับลูกหลาน และผู้ที่สนใจ ได้นำไปปฏิบัติ”นายนิวัทธ์ กล่าว

 

อดีต“นายตรวจไปรษณีย์”ยึดหลักพอเพียงแนวทางดำเนินชีวิต

 

          ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มเกษตรกร และนักเรียน นักศึกษาทั้งในพื้นที่จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง หากคนไทยทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต ก็จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข มีอยู่ มีกิน โดยไม่ต้องดิ้นรน ทั้งยังยกย่องให้ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก พร้อมได้ยกมือก้มกราบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิชาวไทย โดยชีวิตที่เหลือตนก็จะยืนหยัดอยู่บนความพอเพียง ทำดี ซื่อสัตย์ สุจริต ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เพื่อตอบแทนในความดีของพระองค์ และตอบแทนคุณแผ่นดิน

 

อดีต“นายตรวจไปรษณีย์”ยึดหลักพอเพียงแนวทางดำเนินชีวิต

 

อดีต“นายตรวจไปรษณีย์”ยึดหลักพอเพียงแนวทางดำเนินชีวิต

 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง