ข่าว

แจกฟรี "คมชัดลึก" ฉบับประวัติศาสตร์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คมชัดลึกเปิดดาวน์โหลดฟรี ไฟล์หนังสือพิมพ์คมชัดลึกฉบับประวัติศาสตร์ ในรูปแบบไฟล์ PDF

เปิดดาวน์โหลดฟรี ไฟล์หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับที่เป็นเรื่องของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากมีผู้อ่านเข้ามาโหลดเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้ดาวน์โหลดไม่ได้เป็นบางครั้ง ขอให้ดาวน์โหลดภายหลังนะครับ


 

แจกฟรี "คมชัดลึก" ฉบับประวัติศาสตร์

ฉบับวันศุกร์ 14 ตุลาคม 2559  จำนวน 9 หน้า ขนาด 78 MB.

สามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ด้านล่างนี้เลยครับ

ลิงค์ 1 : https://drive.google.com/file/d/0B21Yk5rDqNLlS1RYV3NjNURLRDg/view?usp=sharing 
ลิงค์ 2 : https://drive.google.com/file/d/0B-WP85Ati99PYUZMWjc4Q0U3ckk/view?usp=sharing

ลิงค์ 3 : https://drive.google.com/file/d/0B623gWLuinfRRTR2QkRyWDJfOTg/view?usp=sharing

ลิงค์ 4 :  https://drive.google.com/file/d/0B3A-vsYYxmPpa0NtR3hkSFRkUXc/view?usp=sharing

ลิงค์ 5 :  https://www.dropbox.com/s/iu796cpfxhff8wx/Komchadluek_14102016.pdf?dl=0

ลิงค์ 6 :  https://1drv.ms/b/s!An2wdqNDiXV1hTLk9iv0HJLIP7dD

-- O --

แจกฟรี "คมชัดลึก" ฉบับประวัติศาสตร์

ฉบับวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 จำนวน 24 หน้า ขนาด 52 mb


ลิงค์ที่ 1 : https://drive.google.com/file/d/0B21Yk5rDqNLlU3NkSk1oc3NUMlE/view?usp=sharing

ลิงค์ที่ 2 : https://drive.google.com/file/d/0B-WP85Ati99PWFhXdHVtX1I3cjg/view?usp=sharing

-- O --

แจกฟรี "คมชัดลึก" ฉบับประวัติศาสตร์

ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 จำนวน 24 หน้า ขนาด 57 MB.

ลิงค์ที่ 1 :  https://drive.google.com/file/d/0B21Yk5rDqNLlODIxOWphUnVydEE/view?usp=sharing

ลิงค์ที่ 2 : https://drive.google.com/file/d/0B-WP85Ati99PNS1acHpjNTZYb2M/view?usp=sharing

-- O --

แจกฟรี "คมชัดลึก" ฉบับประวัติศาสตร์

ฉบับวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 จำนวน 24 หน้า  ขนาด 57 MB.

ลิงค์ที่ 1 :  https://drive.google.com/file/d/0B21Yk5rDqNLlakhaREVyVjc3NWc/view?usp=sharing

ลิงค์ที่ 2 : https://drive.google.com/file/d/0B-WP85Ati99PTDB6dmVLVjh6V0U/view?usp=sharing

-- O --

แจกฟรี "คมชัดลึก" ฉบับประวัติศาสตร์

ฉบับวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 จำนวน 24 หน้า  ขนาด 39 MB.

ลิงค์ที่ 1 :  https://drive.google.com/file/d/0B21Yk5rDqNLlRDkzT2lUVy10Yms/view?usp=sharing

ลิงค์ที่ 2 : https://drive.google.com/file/d/0B-WP85Ati99Pa0NNazd5Q0NLT2c/view?usp=sharing

-- O --

แจกฟรี "คมชัดลึก" ฉบับประวัติศาสตร์

ฉบับวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 จำนวน 24 หน้า ขนาด 33 MB.

ลิงค์ที่ 1 :  https://drive.google.com/file/d/0B21Yk5rDqNLlQ3lDNzdjZjlDNjQ/view?usp=sharing

ลิงค์ที่ 2 : https://drive.google.com/file/d/0B-WP85Ati99PTm5GSXJ1ZHBHazQ/view?usp=sharing

-- O --

แจกฟรี "คมชัดลึก" ฉบับประวัติศาสตร์

ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 จำนวน 24 หน้า ขนาด 35 MB.

ลิงค์ที่ 1 :  https://drive.google.com/file/d/0B21Yk5rDqNLlTXRWQ09CTXVjQ2s/view?usp=sharing

ลิงค์ที่ 2 : https://drive.google.com/file/d/0B-WP85Ati99PQ19KT3RyU3FmdEk/view?usp=sharing

-- O --

แจกฟรี "คมชัดลึก" ฉบับประวัติศาสตร์

 

ฉบับวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 จำนวน 24 หน้า ขนาด 30 MB.

ลิงค์ที่ 1 : https://drive.google.com/file/d/0B21Yk5rDqNLlX3pMRDBOQVpYMjg/view?usp=sharing

ลิงค์ที่ 2 : https://drive.google.com/file/d/0B-WP85Ati99PNVlpSU9lcjVSNTQ/view?usp=sharing

-- O --

แจกฟรี "คมชัดลึก" ฉบับประวัติศาสตร์

ฉบับวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 จำนวน 24 หน้า ขนาด 29 MB.

ลิงค์ที่ 1 : https://drive.google.com/file/d/0B21Yk5rDqNLlZ0hwZ1hFaXl5Q3c/view?usp=sharing

ลิงค์ที่ 2 : https://drive.google.com/file/d/0B-WP85Ati99PdlpxaXQyV2pZR0U/view?usp=sharing

-- O --

แจกฟรี "คมชัดลึก" ฉบับประวัติศาสตร์

ฉบับวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 จำนวน 24 หน้า ขนาด 32 MB.

ลิงค์ที่ 1 https://drive.google.com/file/d/0B21Yk5rDqNLlZDNES0hpOEJla3M/view?usp=sharing

ลิงค์ที่ 2 : https://drive.google.com/file/d/0B-WP85Ati99PZkhBR0I4c1ZQM3M/view?usp=sharing

 

-- O --


ขั้นตอนการโหลด
1 . เมื่อเข้าไปหน้าไฟล์หนังสือพิมพ์แล้ว คลิกที่เครื่องหมายดาวน์โหลด (ในวงกลม)


แจกฟรี "คมชัดลึก" ฉบับประวัติศาสตร์

 

2. หน้าต่างใหม่จะถูกเปิดขึ้น ให้กดที่ "ดาวน์โหลดต่อไป" ไฟล์จะถูกดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์

 

แจกฟรี "คมชัดลึก" ฉบับประวัติศาสตร์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ