ข่าว

‘สมชัย’โพสต์อธิบายแนวปฏิบัติอะไรทำได้-ไม่ได้

‘สมชัย’โพสต์อธิบายแนวปฏิบัติอะไรทำได้-ไม่ได้
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“สมชัย” โพสต์เฟซบุ๊ก อธิบายแนวปฏิบัติ อะไรทำได้-ไม่ได้ ช่วงออกเสียงประชามติ

 
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้ง ได้โพสต์เฟซบุ๊กโดยเผยแพร่เอกสารที่ขยายความว่าสิ่งใดทำได้และทำไม่ได้ (Do & Don't) ช่วงการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญด้วยภาษาง่ายๆ อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ รูปธรรมที่สุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย จำนวน 10 ข้อ ประกอบด้วย 1.การสัมภาษณ์ลงสื่อ เพื่อแสดงจุดยืนและเหตุผลการรับหรือไม่รับ 2.การโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ เพื่อแสดงจุดยืนและเหตุผลการรับหรือไม่รับ 3.การแชร์ข้อความในเฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ เพื่อแสดงจุดยืนและเหตุผลการรับหรือไม่รับ ตามข้อ2 4.การทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย ที่แสดงจุดยืนและเหตุผลการรับหรือไม่รับ 5.การแชร์สัญลักษณ์ เครื่องหมายตามข้อ 4
 
          6.การจัดเวที สัมมนา อภิปราย ทางวิชาการ โดยหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรสื่อมวลชนตามกฎหมายหรือโดยกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน เพื่อแสดงจุดยืนและเหตุผลการรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญ  7.การติดป้าย เข็มกลัด สติ๊กเกอร์ ธง ริบบิ้น เสื้อ หรือเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์รับหรือไม่รับเป็นการบุคคล (เป็นเรื่องที่ผู้ดำเนินการพึงระวังสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย) 8.การแจกเอกสาร ใบปลิว แผ่นพับ เพื่อแสดงจุดยืน และให้เหตุผลอย่างเป็นวิชาการโดยปราศจากอคติ  9.การรายงานข่าว การจัดรายการของสื่อมวลชนโดยปราศจากอคติ และ 10.การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและกระบวนการออกเสียงประชามติบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
 
          ส่วนรูปธรรมที่ไม่สุจริตและขัดต่อกฎหมาย จำนวน 10 ข้อ ประกอบด้วย 1.การสัมภาษณ์ลงสื่อด้วยข้อความที่เป็นเท็จ หยาบคาย รุนแรง มีลักษณะเป็นการปลุกระดม 2.การโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ ที่เป็นเท็จ หยาบคาย รุนแรง มีลักษณะเป็นการปลุกระดม 3.การแชร์ความที่เป็นเท็จ หยาบคาย รุนแรง มีลักษณะเป็นการปลุกระดม ตามข้อ 2 4.การทำสัญลักษณ์ เครื่องหมาย ที่หยาบคายเป็นการปลุกระดม ไม่สุภาพ หรือขัดต่อขนบธรรมเนียมศีลธรรม
 
          5.การแชร์สัญลักษณ์ เครื่องหมายตามข้อ 4 6.การจัดเวที สัมมนา อภิปราย โดยกลุ่มองค์กรต่างๆ โดยไม่มีหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรสื่อมวลชนตามกฎหมายเข้าร่วม และมีเจตนาเพื่อปลุกระดมทางการเมือง 7.การชักชวนให้ติดป้าย เข็มกลัด หรือการขาย การแจกจ่ายอุปกรณ์ดังกล่าวในลักษณะรณรงค์ทั่วไป เพื่อนำไปสู่การปลุกระดม สร้างความวุ่นวายทางการเมือง
 
          8.การแจกเอกสาร ใบปลิว แผ่นพับ ที่มีข้อความเป็นเท็จ ถ้อยคำหยาบคายหรือมุ่งสู่การปลุกระดมการชุมนุม หรือความวุ่นวายทางการเมือง 9.การรายงานข่าว การจัดรายการของสื่อมวลชนที่นำไปสู่การปลุกระดมสร้างความวุ่นวายในสังคม และ 10.การรณรงค์เพื่อให้เกิดการคล้อยตามของคนในสังคมเพื่อให้รับหรือไม่รับ หรือขัดขวางการออกเสียงประชามติที่มีลักษณะเป็นการปลุกระดมให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง