ข่าว

คนพรึ่บเวทีเสวนา‘เหมืองโปแตช’หาทางออกข้อพิพาท

คนพรึ่บเวทีเสวนา‘เหมืองโปแตช’หาทางออกข้อพิพาท
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คนพรึ่บเวทีเสวนา‘เหมืองโปแตช’หาทางออกข้อพิพาท : นรากร เวชกามารายงาน

           กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง สำหรับสัมปทานเหมืองแร่โปแตชในภาคอีสาน ที่จะเกิดขึ้นในหลายจังหวัด โดยมีหลายบริษัทเข้ารับสัมปทาน ด้วยเหตุที่กระบวนการขุดเจาะและแยกโพแทสเซียมออกจากโปแตช เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีนั้น มีของเสียที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย

           เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ห้องบรรยาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เวทีเสวนาสาธารณะกรณีพิพาทเหมืองแร่โปแตชกับประชาชนในพื้นที่ อ.วานรนิวาส และอ.บ้านม่วง ที่คัดค้าน ซึ่งดำเนินการจัดงานภายใต้ หัวข้อ “ท้องถิ่นได้อะไร ในสถานการณ์ เหมืองแร่โปแตชจังหวัดสกลนคร” โดยเน้นในการเจาะลึกผลประโยชน์

           เมื่อปีที่แล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขณะนั้น จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ได้เซ็นอนุมัติให้อาชญาบัตรสำรวจแร่โปแตชแก่ 2 บริษัทจากจีน ได้แก่ 1.ไชน่า หมิงต๋า โปแตซ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 12 แปลง พื้นที่ 1.2 แสนไร่ อยู่ที่ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 2.บริษัท โรงปัง ไมนิ่ง จำกัด 4 แปลง จำนวน 4 หมื่นไร่ อยู่ที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยมีอายุการสำรวจแร่ระยะเวลา 5 ปี

           ข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมระบุเอาไว้ว่า จากการประเมินปริมาณสำรองแร่โปแตชในพื้นที่ อ.วานรนิวาส มีอยู่ประมาณ 100 ล้านตัน ขณะที่พื้นที่ใน จ.นครราชสีมา คาดว่าจะไม่เกิน 30 ล้านตัน ซึ่งหลังจากสำรวจและพบว่ามีศักยภาพเชิงพาณิชย์เขาก็จะขอประทานบัตรทำเหมืองต่อไป

           การจัดงานเสวนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากแกนนำการคัดค้านเหมืองแร่ในพื้นที่ อ.วานรนิวาส และอ.บ้านม่วง ตลอดจนนักวิชาการ นักธุรกิจ นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมรับฟังการเสวนาอย่างเนืองแน่น โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาล และกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ด้วย

           ในงานมีนักวิชาการมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมเสวนาจำนวนมาก เช่น ผศ.ดร.สุภีร์ สมอนา อาจารย์สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ และอาจารย์ฐากูร สรวงศ์สิริ เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นถึงประโยชน์และผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินการสำรวจแร่โปแตช ที่กำลังเกิดข้อพิพาทระหว่างประชาชนในพื้นที่กับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จ.สกลนคร และพื้นที่ภาคอีสานหลายพื้นที่

           จ.สกลนคร จัดอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า “แอ่งเหนือ” หรือ “แอ่งสกลนคร” ครอบคลุมพื้นที่ อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม รวมพื้นที่ทั้งหมด 1.7 หมื่นตารางกิโลเมตร

           บรรยากาศในวงเสวนา ได้นำเสนอเนื้อหาสาระที่รอบด้าน วิทยากรผลัดเปลี่ยนกันให้ข้อมูลในด้านต่างๆ ที่ครบครัน สามารถอธิบายถึงที่มาของแร่โปแตช และการเกิดสภาวะโลก เพื่อการเข้าใจที่ไม่คลาดเคลื่อน ทั้งนี้ยังเปิดให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้ตั้งข้อซักถามในส่วนที่ให้ความสนใจ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างกว้าง การจัดงานเสวนาไม่ได้มีการมุ่งเน้นในการส่งเสริมหรือ คัดค้านแต่อย่างใด เป็นเพียงเวทีที่เปิดกว้างทางความคิด และความรู้ในเรื่องแร่โปแตช เพื่อต้องการสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้ทราบถึงมูลเหตุต่างๆ ที่เป็นไป ส่วนการเกิดกรณีข้อพิพาทนั้น เป็นในส่วนของคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับเอกชนและประชาชนในชุมชนนั้นๆ

           สักกมล ไชยแสงราช แกนนำกลุ่มคนรักอำเภอวานรนิวาส ซึ่งมีสมาชิกและเครือข่ายกว่า 2,000 คน เป็นกลุ่มต่อต้านหลักในการสำรวจและก่อสร้างเหมืองแร่โปแตชของบริษัท ไชน่า หมิงต๋า กล่าวว่า ในการเข้าร่วมรับฟังเวทีเสวนาวิชาการเรื่องเหมืองแร่โปแตชในครั้งนี้ ถือว่าเกิดประโยชน์อย่างมากในด้านข้อมูล และเนื้อหาสาระที่นักวิชาการนำมาให้ความรู้ และพร้อมนำกลับไปแบ่งปันความรู้แก่คนในชุมชนเพื่อให้รับทราบข้อเท็จจริงในแนวทางเดียวกัน

           กลุ่มผู้คัดค้านมองว่า ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ทราบล่วงหน้า และไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการอนุญาตของภาครัฐ จึงเกิดความกังวล และขอให้เปิดเวทีเพื่อให้ข้อมูลแก่ชาวบ้านอย่างเปิดเผย ก่อนดำเนินการต่อ เจ้าหน้าที่ระบุว่า จะหารือกับฝ่ายความมั่นคง เพื่อขออนุญาตเปิดเวทีให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน

           ส่วนความกังวลถึงผลกระทบจากเหมืองแร่โปแตช ที่จะเกิดขึ้นกับชาวบ้าน 6 ตำบล ในพื้นที่ อ.วานรนิวาสนั้น สักกมลบอกว่า หากทำเหมืองแร่โปแตชจะทำให้เกิดปัญหาดินเค็ม ทำให้พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านเสียหาย และการทำเหมืองแร่ใต้ดินก็จะทำให้เกิดการทรุดตัวของพื้นดินตามมาในอนาคตอย่างแน่นอน

           “นอกจากนั้น หากสร้างเหมืองแร่โปแตชในพื้นที่ก็จะเกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำกับชาวบ้าน ทำให้ชาววานรนิวาสส่วนใหญ่เกิดความกังวลถึงอนาคตของชุมชน ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศธรรมชาติในพื้นที่อย่างแน่นอน”

           ด้านเจ้าหน้าที่ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ระบุว่า ที่ดินดังกล่าวมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอใช้ประโยชน์ต่อจากสำนักงานปศุสัตว์ เมื่อ 10 ปีมาแล้ว แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ และตามระเบียบต้องส่งคืนให้ธนารักษ์ภายใน 2 ปี เพียงแต่ขณะนี้การส่งคืนยังไม่แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยว่า หน่วยงานใดอนุมัติให้ใช้พื้นที่เตรียมเจาะหลุม เพียงแต่ยอมรับว่าบริษัทส่งคำร้องมาที่อำเภอวานรนิวาสจริงเมื่อ 7 เมษายน จากนั้นอำเภอจึงส่งต่อไปยังจังหวัด เมื่อ 12 เมษายน

           ขณะที่ธนารักษ์จังหวัดชี้แจงว่า ได้รับหนังสือขออนุญาตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังไม่อนุญาต และต่อมา นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งระงับเรื่องดังกล่าวไว้แล้วเช่นกัน ลงนามวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ส่วนเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครชี้แจงว่า การสำรวจแร่เป็นไปตามใบอนุญาตประทานบัตรพิเศษ ที่บริษัทได้รับ และทุกขั้นตอนปฏิบัติต้องดำเนินการตามกฎหมาย

           แร่โปแตช หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เกลือหิน อันเกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำเค็มในครั้งดึกดำบรรพ์ มีอยู่ปริมาณมหาศาลใต้ผืนดินภาคอีสาน หากแต่การนำเกลือหินขึ้นมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีนั้น จะทำให้เกิดหางเกลือและน้ำเกลือในกระบวนการผลิตจำนวนมหาศาล

           ชาวบ้านผู้คัดค้านคงมองเห็นธารน้ำเกลือไหลผ่านแปลงเกษตรไปไกลสุดลูกหูลูกตา ขณะที่หางเกลือก็กองพะเนินเป็นภูเขาเลากา นี่เองที่เป็นปัญหาที่คนอีสานไม่ยอมรับเหมืองโปแตช ขณะที่รัฐบาล คสช.ได้อนุมัติสัมปทานให้เอกชนไปแล้วหลายบริษัทในหลายจังหวัด

           กระแสการประท้วงคัดค้านที่จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ คือโจทย์มหาหินที่คสช.ต้องให้ความกระจ่างว่า จะบริหารจัดการของเสียหรือกากจากกระบวนการผลิตโพแทสเซียมได้อย่างไร
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด