ข่าว

กาญจนา จองเดิม

กาญจนา จองเดิม
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โรงเรียนบ้านนาประดู่ ต.นาประดู่ อ.นาโพธิ์ จ.ปัตตานี

“ครูเป็นอาชีพที่สูงส่งต้องเป็นครูทั้งจิตและวิญญาณควรมีความเสียสละทำหน้าที่ให้เต็มที่ทุ่มเทในการสอนเป็นแบบอย่างที่ดีมุ่งมั่นมีความคิดเป็นของตัวเองและเมื่อมีโอกาสควรนำความรู้ไปขยายผลต่อเพื่อให้คนที่ได้รับส่งต่อไปอีกทอดถึงตัวเด็กเพราะเชื่อมั่นว่าหากเด็กได้รับสิ่งดีๆอย่างเต็มที่จะส่งผลต่อคุณภาพของศิษย์สู่ประเทศชาติ”

 

ครูกาญจนา จองเดิม ปัจจุบันอายุ 45ปี อายุราชการ 22ปี เป็นชาวอ.ห้วยเงาะจ.ปัตตานีมีพี่น้องทั้งหมด4คนครูเป็นคนที่สามฐานะในวัยเด็กเรียกได้ว่าค่อนข้างยากจนต้องปั่นจักรยานและห่อข้าวไปทานกลางวันอีกทั้งยังช่วยงานครูที่โรงเรียนได้เงินเล็กน้อยสำหรับค่าขนมจนกระทั่งพ่อส่งเรียนจนสุดกำลังได้แค่ม.2ครูจึงย้ายไปอยู่กับป้าที่ต่างอำเภอและได้เรียนต่อถึงม.3 ในวัยเด็กครูกาญจนาต้องทำงานเพื่อแลกกับอาหารที่อยู่ค่าเทอมและเงินที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

 

หลังเรียนจบม.6ครูกาญจนาเข้าสอบชิงทุนในโครงการ “เพชรในตม” ในภาคใต้14จังหวัดครูสอบได้เป็นลำดับที่7 จึงได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีกศ.บ.(การประถมศึกษา) ครูกลับมาประจำการสอนที่โรงเรียนบ้านคลองหินอ.โคกโพธิ์จ.ปัตตานีซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมโรงเรียนที่สอนนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามร้อยเปอร์เซนต์ครูรับหน้าที่สอนวิชาภาษาไทยด้วยความไฟแรงและความมุ่งมั่นภายในระยะเวลา4ปีครูสามารถทำให้คะแนนวิชาภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหินตั้งแต่ระดับชั้นป.3-ป.6ก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นลำดับที่1จากลำดับที่สุดท้ายของทั้งหมด43โรงเรียนในระดับอำเภอด้วยเทคนิคการสอนแบบเน้น–ซ้ำ–ย้ำ–ทวนมุ่งเน้นประสบการณ์ภาษาสอนเสริมเด็กในช่วงเช้าและเย็นโดยมีใบงานสื่อการสอนพานักเรียนออกนอกพื้นที่ไปยังแหล่งเรียนรู้ใกล้ๆและมีกิจกรรมภาษาไทยวันละคำ

 

จากปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครูจึงนำการผลิตสื่อนวัตกรรมหนังสือเล่มเล็กมาบูรณาการในวิชาภาษาไทยเพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาต่างๆโดยเริ่มจากการหัดให้เด็กใช้แผนผังรูปภาพMY MAPเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการคิดเป็นขั้นตอนใช้ภาพเป็นตัวช่วยจำและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ก่อนจะกำหนดคำและให้เด็กเลือกหัวข้อตามค่านิยม12ประการหรือในบางกรณีครูกำหนดหัวข้อให้นักเรียนซึ่งจะพยายามเน้นให้เด็กคิดจากเรื่องรอบตัวในท้องถิ่นก่อนเขียนในสิ่งที่ไปพบเจอต่างๆทั้งนี้หนังสือเล่มเล็กเป็นนวัตกรรมนำร่องสำหรับบูรณาการไปสู่การทำหนังสือเล่มเล็กในรายวิชาอื่นๆเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งช่วยแก้ปัญหาเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้ดีขึ้น

 

การเรียนการสอนโดยใช้หนังสือเล่มเล็กและสอนผ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดต่างๆที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตในชุมชนโดยก่อนทำหนังสือได้มีการสำรวจความต้องการของนักเรียนว่าใครอยากจะนำเสนออะไรบ้างจนกระทั่งนำมาเขียนเนื้อหาเพิ่มเติมตัวละครโดยนำชื่อนักเรียนแต่ละคนมาใส่ในเนื้อเรื่องทำเป็นเล่มหนังสือและใช้ในการสอนเด็กๆซึ่งขั้นตอนตรงนี้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กเป็นทำให้เด็กตื่นเต้นและเพลิดเพลิน

 

ครูใช้เวลาในวันเสาร์–อาทิตย์บุกเบิกโครงการปลูกผักในโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสอนให้เด็กแปรรูปอาหารเช่นนำข้าวหลามมาเพิ่มมูลค่าโดยใส่จำปาดะมะพร้าวเป็นต้นอีกทั้งยังส่งเสริมในด้านกีฬาโดยรับหน้าที่เป็นโค้ชตระกร้อหญิงใช้งบประมาณตัวเองในการฝึกซ้อมและพานักเรียนไปแข่งขันเป็นเวลาถึง7ปีก่อนจะย้ายมายังโรงเรียนบ้านนาประดู่ซึ่งในปัจจุบันรับหน้าที่สอนวิชาภาษาไทยชั้นป.5-ป.6พร้อมทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการและมีส่วนร่วมในเรื่องกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน

 

ครูกาญจนามีความใฝ่ฝันตั้งแต่ชั้นประถม1ที่จะเป็นครูโดยมีแรงบันดาลใจมาจากการสอนของครูในวัยเด็กและจากการที่พื้นฐานเป็นคนชอบอ่านหนังสือโดยการให้นักเรียนเขียนตามคำบอกครูจะทำคะแนนได้ดีเป็นลำดับต้นๆเสมอจึงทำให้รู้ว่าชอบวิชาภาษาไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

แม้ในช่วงเริ่มต้นของการรับราชการนั้นคุณพ่อจะไม่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องทุ่มเทให้กับหน้าที่ครูขนาดนั้นแต่ครูกาญจนาก็รับปากกับคุณพ่อว่าให้รออีกหน่อยสักวันหนึ่งจะทำให้เห็นว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปนั้นสามารถทำให้พ่อภูมิใจได้ในสักวันลูกสาวคนโตของครูมีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูเหมือนคุณแม่เรื่องราวที่พลิกให้ครูที่ทุ่มเทเวลาให้กับการงานกลับมาเอาใจใส่ครอบครัวมากขึ้นนั้นคือครั้งหนึ่งครูติดภารกิจการอบรมที่ต่างอำเภอได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวว่าสามีป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลครูจึงตัดสินใจกลับไปดูแลสามีซึ่งในขณะนั้นอาการค่อนข้างสาหัสหลังจากนั้นมาครูจึงนึกขึ้นได้ว่าครอบครัวก็มีความสำคัญไม่แพ้การทำงานเลยจึงตัดสินใจแบ่งเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นแม้ในตอนนี้ด้วยความเป็นเด็กของลูกชายคนเล็กจะยังมีอาการน้อยใจที่แม่มีเวลาให้น้อยมากกว่าที่ต้องการอยู่บ้างก็ตาม

 

ปัจจุบันครูกาญจนาเป็นผู้ริเริ่มและดูแลชมรมพัฒนาวิชาชีพครูอำเภอโคกโพธิ์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างครูด้วยกันพร้อมจัดการอบรมความรู้ต่างๆในการพัฒนาศักยภาพของครูสู่โรงเรียนและชุมชนส่วนรางวัลชีวิตที่อยากได้มากที่สุดคือได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวและถ่ายทอดคำสอนสู่ครูรุ่นใหม่มุ่งให้ทำงานวิชาชีพครูด้วยใจที่พร้อมจะเป็นผู้ให้ไม่ใช่แค่ผู้รับปลูกฝังอุดมการณ์ที่แรงกล้าไม่ใช่ทำเพื่อเงินหรือแค่รางวัลใดๆ

 

ความมุ่งหวังในอาชีพแม้จะเป็นไปได้ยากหรืออาจเป็นไปไม่ได้นั่นคือเวลาที่เหลืออยู่ในฐานะครูอยากนำครูจาก “โครงการเพชรในตม” ทั้งหมดมาร่วมกันจัดการเรียนการสอนโดยเชื่อมั่นว่าจะได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์

 

ครูกาญจนาเป็นผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นตั้งใจทั้งในเรื่องงานและครอบครัวเป็นครูที่มีไฟแรงและอุดมการณ์ที่แรงกล้าอย่างชัดเจน

                

                

                

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด