ข่าว

เผยแพร่ตาม‘ระเบียบ’

เผยแพร่ตาม‘ระเบียบ’
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เผยแพร่ตาม‘ระเบียบ’ : มอนิเตอร์ร่างรัฐธรรมนูญ สำนักข่าวเนชั่น

               ขณะนี้ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559” มีผลบังคับใช้แล้ว ทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบ กกต.มาใช้ประกอบ โดยล่าสุด กกต.ได้ออก “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติม คำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติมกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง และการจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.2559”

               ระเบียบฉบับดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญและอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นคำถามพ่วง

               โดยเนื้อหาของระเบียบระบุว่า เมื่อ กกต.ได้รับร่างรัฐธรรมนูญ และคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติมและคำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม ให้ กกต.จัดพิมพ์โดยเร็ว และให้ส่งให้ กกต.จังหวัด เพื่อดำเนินการแจกจ่ายต่อไป

               อย่างไรก็ตามที่น่าสนใจคือ เรื่องการจัดสรรการออกอากาศทางวิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งถือว่าเป็นสิื่อที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด ในระเบียบนี้กำหนดว่า การจัดสรรเวลาออกอากาศเป็นการจัดให้โดยการสนับสนุนของรัฐ นั่นคือผู้ที่ประชาสัมพันธ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

               โดยสถานีจะต้องกำหนดวันออกอากาศให้เป็นไปตามที่ กกต.กำหนด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ กกต.เชิญผู้บริหารสูงสุดของสถานีอื่นเข้าร่วมประชุมด้วย

               สำหรับการกำหนดจำนวนครั้งและห้วงเวลาในการออกอากาศนั้น กำหนดว่า ให้ดำเนินการออกอากาศในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

               โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงให้ออกอากาศระหว่างเวลา 08.00-22.00 น. ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้ออกอากาศระหว่าง 17.00-22.00 น. ซึ่งเรียกกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้รับความสนใจ ทั้งนี้การจัดสรรเวลาเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่ความคิดเห็นโดยสถานีต้องคำนึงถึงการให้โอกาสแต่ละฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นโดยเท่าเทียมกัน

               อย่างไรก็ตามในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการแสดงความคิดเห็นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

               ทั้งนี้จากการที่สื่อต่างๆ มีข้อสงสัยว่าจะสามารถร่วมรณรงค์เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ เนื่องจากไม่มีอำนาจในการเผยแพร่ และอาจจะผิด พ.ร.บ.ประชามติฯ ได้นั้น ล่าสุด นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ร่วมหาทางแก้ไขเพื่อให้สื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โดยจะเตรียมทำหนังสือถึงองค์กรประกอบวิชาชีพสื่อ ขอความร่วมมือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เนื้อหา

               หากเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับว่า สื่อก็จะมีอำนาจตามกฎหมายในการเผยแพร่ ซึ่งจะกลายเป็นเกราะป้องกันในอนาคตว่า หากมีใครนำไปแจ้งความร้องเรียนทำไปโดยพลการ

               ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องประหลาดไม่น้อยที่กระบวนการประชามติที่ควรจะเปิดกว้างให้เข้าถึงข้อมูลทั้งข้อดีข้อเสีย กลับถูกจำกัดโดยกฎหมาย หากเป็นอย่างนี้ประชามติที่ออกมาก็ยากที่จะถูกยอมรับ อย่าว่าแต่สากลเลย ในประเทศเอง ก็คงลำบากยิ่ง

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง