ข่าว

ประเทศไทยยุค 4.0 ปรับสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ประเทศไทยยุค 4.0 ปรับสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เล่าสู่กันฟัง : ประเทศไทยยุค 4.0 ปรับสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : โดย...บัญญัติ คำนูญวัฒน์

 
                    ในช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสรับรู้แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อก้าวไปสู่ยุค 4.0 อยู่บ้าง แต่ยังมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไร แต่ภายหลังจากที่ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจบินกลับมาจากการศึกษาดูงานประเทศเกาหลี ได้ถอดบทเรียนการพัฒนาของเกาหลีมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย โดยถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ผ่านเวทีเสวนาและสื่อต่างๆ ที่ทำให้เห็นการยกเครื่องประเทศที่น่าจะช่วยให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้น
 
                    “เกาหลีใต้” ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจที่น่าสนใจประเทศหนึ่งในโลก และวันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี ครีเอทีฟ ขายสินค้าราคาแพง นำบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาช่วยพัฒนาเหมือนประชารัฐ เอกชนลงทุนด้านอาคาร เครื่องมือ ให้มหาวิทยาลัยและเด็กรุ่นใหม่มาทดลองผลิตสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต ขณะที่ภาครัฐช่วยหาเงินทุนและสินเชื่อเข้ามาอุดหนุน จึงสามารถสร้างสตาร์ทอัพ (ธุรกิจเกิดใหม่) ได้มากขึ้น เป็นพลังสำคัญในการช่วยผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ
 
                    สิ่งเหล่านี้ดร.สมคิดมองว่าไม่ใช่ยากสำหรับเราที่จะทำ แต่ต้องใช้คติเริ่มทำทันที ก็จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปในแนวทางนี้ได้ในระยะ 3-4 ปีข้างหน้า สิ่งที่ต้องทำ คือ สร้างสินค้าที่มีดีไซน์และนวัตกรรม มีงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่เน้นขายสินค้าราคาถูก แต่ขายสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีแพ็กเกจสวยงาม สามารถขายในตลาดต่างประเทศได้ ซึ่งมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่าโมเดล “ประเทศไทยยุค 4.0” ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากพลังประชารัฐที่กำลังขับเคลื่อนกันอยู่นี่แหละครับ
 
                    ภายใต้โมเดลดังกล่าว จำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที่มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆ คือ 1.กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ 2.กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 3.กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ 4.กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ5.กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
                    ซึ่งก็น่าดีใจที่ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และเชิง “วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิมอยู่แล้ว เพียงแต่นำมาต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยี ก็จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปในแนวทางที่สอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ที่กำลังค่อยๆ เปลี่ยนผ่านจากยุคของสังคมที่เน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมที่เน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” ที่ประเทศไทยต้องก้าวให้ทัน
 
                    โมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเน้นการปรับสมดุลการพัฒนาใน 4 มิติไปพร้อมๆ กัน ทั้งความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ ซึ่งจะทำให้ไทยราสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลกได้อย่างทันท่วงที และสามารถนำพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในที่สุด
 
 
 
-----------------------
 
(เล่าสู่กันฟัง : ประเทศไทยยุค 4.0 ปรับสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : โดย...บัญญัติ คำนูญวัฒน์)
 
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง