ข่าว

ถนนสู่เลือกตั้ง

ถนนสู่เลือกตั้ง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ถนนสู่เลือกตั้ง : มอนิเตอร์ร่างรัฐธรรมนูญ โดยสำนักข่าวเนชั่น

             มีคนถามกันมากว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการทำประชามติ และประกาศใช้แล้ว เราจะได้เลือกตั้งกันเมิื่อไหร่ จะช้าหรือเร็วกี่มากน้อย วันนี้ “มอนิเตอร์ร่างรัฐธรรมนูญ” จะได้สรุปสาระสำคัญที่ต้องทำและวันเวลาที่ต้องใช้ รวมถึงสิ่งที่เรียกว่า “ถนนสู่เลือกตั้ง” ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบแบบง่ายๆ

             ประการแรก ตามร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 267 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล ได้กำหนดว่า ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต้องทำหน้าที่ต่อไปเพื่อทำกฎหมายลูก หรือที่มีชื่อจริงว่า “พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ” จำนวน 10 ฉบับ ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน

             ในมาตราเดียวกันนั้นเองยังกำหนดว่า เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในเวลา 60 วัน “นับแต่ได้รับร่าง พ.ร.บ.แต่ละฉบับ” (ซึ่งหมายความว่า ไม่จำเป็นต้องรอให้เสร็จพร้อมกันทั้ง 10 ฉบับจึงพิจารณาทีเดียว หากแต่ให้ทยอยทำให้เสร็จและให้ทยอยพิจารณาไปเรื่อยๆ) และหากพิจารณาเสร็จไม่ทันเวลาให้ถือว่า สนช.ให้ความเห็นชอบกับร่างกฎหมายฉบับนั้น

             อย่างไรก็ตาม ในมาตรา 268 ระบุว่า ในบรรดากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับ มี 4 ฉบับเมื่อทำเสร็จสิ้นก็ให้กำหนดวันเลือกตั้งได้ ซึ่งจะต้องจัดการเลือกตั้งขึ้นใน 150 วัน โดยเนื้อความระบุว่า “ให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 267 (1) (2) (3) และ (4) มีผลใช้บังคับแล้ว”

             โดย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับนั้นประกอบด้วย 1.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 3.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 4.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

             สรุประยะเวลาที่จะไปสู่การเลือกตั้งประกอบด้วย 1.เวลาทำกฎหมายลูก 240 วัน + เวลา ที่ สนช.พิจารณากฎหมายลูก 60 วัน + เวลาเตรียมเลือกตั้ง 150 วัน รวมทั้งสิ้น 450 วันนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ หรือเป็นเวลาประมาณ 1 ปี 3 เดือน

             (อย่างไรก็ตาม อาจจะมีเวลาคลาดเคลื่อนและเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยในกรณีที่ ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ หรือร่างกฎหมายลูกถูกตีความว่าไม่ตรงตามเจตนารมณ์ ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน)

             ดังนั้นหากประชามติผ่านร่างรัฐธรรมนูญในเดือนสิงหาคม 2559 ก็น่าที่จะได้ประกาศใช้ภายในเดือนกันยายน 2559 และหากรวมระยะเวลาอีก 450 วัน เราก็จะได้เลือกตั้งกันในเดือนสุดท้ายของปี 2560

             เรียกได้ว่าฉิวเฉียดกับโรดแม็พที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ คสช. ต้องการให้มีเลือกตั้งภายในปี 2560 อย่างพอดิบพอดี

             แต่หาก ร่างกฎหมายลูกทั้ง 4 ฉบับ ทำเสร็จเร็วกว่าเวลาที่กำหนดไว้สูงสุดคือ 240 วัน เราก็จะได้เห็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นก่อนหน้าเดือนธันวาคม 2560 ที่เหลือก็ต้องลุ้นว่าระหว่างทางจะมีอุปสรรคอะไรหรือไม่ และที่สำคัญเบื้องหน้าคือต้องลุ้นให้ผ่านประชามติเสียก่อน

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง