ข่าว

เด้ง‘4ตร.จราจร’กระทำผิดวินัยร้ายแรงทุจริตเงินค่าปรับ

เด้ง‘4ตร.จราจร’กระทำผิดวินัยร้ายแรงทุจริตเงินค่าปรับ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เด้ง 4 ตำรวจจราจร กระทำผิดวินัยร้ายแรง ทุจริตเงินค่าปรับ

 
          วันที่ 20 เมษายน 59 ที่กองบังคับการตำรวจจราจร(บก.จร.)  พล.ต.ต.มงคล วรุณณ ผู้บังคับการตำรวจจราจร(ผบก.จร.) ได้ลงนามคำสั่ง กองบังคับการตำรวจจราจร เรื่องให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน โดยมีรายชื่อดังนี้  1.พ.ต.ท.พัทธนนท์ เกียรติไพบูลย์ สารวัตรงานสายตรวจ 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร ,  2.ด.ต.นิธิศ ผกาแก้ว ผู้บังคับหมู่งาน สายตรวจ 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร , 3.ด.ต.สุวรรณ์ ทองชมพู ผู้บังคับหมู่งาน สายตรวจ 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร  , 4.ด.ต.อภัส ขำพร้อม ผู้บังคับ สายตรวจ 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร 
 
          ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 นาย กระทำรายผิดวินัยร้ายแรง จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามคำสั่ง กองบังคับการตำรวจจราจรที่ 206/2559 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559 ในเรื่องใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ทุจริตและประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ราชการ โดยการเบียดบังหรือเอาไป ซึ่งที่ได้จากการชำระค่าเปรียบเทียบปรับ เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อื่นอันเป็นความผิด ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบทางราชการ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่บุคคลได้ กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และกระทำการใดใด อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 
 
          จึงให้พักราชการตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการ และการให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 ข้อ 3 (1 )และ (2) ชื่อผู้ถูกกล่าวหาจุดตั้ง คณะกรรมการสอบสวนในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือเกี่ยวกับความประพฤติ พฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ  หากให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการ อาจเกิดการเสียหายแก่ราชการและอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น ทั้งนี้ เมื่อได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนพิจารณาคดี ที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้น จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
          ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547 ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วย การสั่งพักราชการ และการให้ออกจากราชการไว้ก่อน พศ.2547 ข้อ 8 จึงให้ พ.ต.ท.พัทธนนท์ เกียรติไพบูลย์ ด.ต.นิธิศ ผกาแก้ว ด.ต.สุวรรณ์ ทองชมพู และ ด.ต.อภัส ขำพร้อม ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด