ข่าว

งานสถาปนิก ’59 “ ASA Back to Basic | อาษาสู่สามัญ”

งานสถาปนิก ’59 “ ASA Back to Basic | อาษาสู่สามัญ”
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี

                

                 งานสถาปนิก ’59 “ ASA Back to Basic | อาษาสู่สามัญ” “หากสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งที่สร้างแนวทางให้กับการอยู่อาศัยของมนุษย์ ความคิดทางสถาปัตยกรรมก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างทิศทางให้กับสถาปัตยกรรม”

                

               นับเป็นครั้งที่ 30 แล้ว สำหรับงานสถาปนิก ’59 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับปีนี้ใช้ Theme งานว่า “ASA BACK TO BASIC | อาษาสู่สามัญ” เพื่อนำเสนอพื้นฐานความคิดอันหลากหลายที่สถาปนิกเข้าใจและนำเสนออาคารของตน โดยมุ่งเน้นการค้นหาความหมายของหลักการสามัญพื้นฐาน และแก่นของความคิดในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนแนวทางการทำงานที่มีบทบาทสำคัญในสังคมของเราทุกวันนี้

               ท่ามกลางความซับซ้อนของโลกปัจจุบัน การพยายามทำความเข้าใจหลักการพื้นฐาน จะสามารถสร้างเวทีในการถกเถียงและเป็นแว่นขยายให้เรามองเห็นความสำคัญของสิ่งสามัญรอบตัวที่อาจถูกมองข้าม หลักการสามัญเหล่านี้ทั้งเกิดขึ้นในอดีตอันห่างไกล และเป็นเครื่องมือที่เราใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนเป็นแนวทางในการตั้งคำถามของเราในอนาคต

               อีกหนึ่งความน่าสนใจของงานในปีนี้ คือความตั้งใจที่จะออกแบบงานให้เป็น Universal Design เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางสังคม ทุกๆคน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้ามาชมงานกันได้สะดวกทุกพื้นที่ภายในงาน

 

งานสถาปนิก ’59 “ ASA Back to Basic | อาษาสู่สามัญ”

(แผนผังงานสถาปนิก 59)

 

               นิทรรศการและกิจกรรมสำคัญปีนี้

               BASIC | EXHIBITION (นิทรรศการ)

               1.  BASIC OF THE PAST

               • นิทรรศการอนุรักษ์

               จัดแสดงภาพถ่ายอาคารซึ่งมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ รวมทั้งนิทรรศการรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558

               • นิทรรศการ Vernadoc

               เล่าเรื่องชุมชนและอาคารในย่านชุมชนเก่า เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้อยู่อาศัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นถึงความสำคัญ และช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาย่านชุมชนเก่าที่เน้นกระบวนการทำงานร่วมกันจากหลายฝ่าย

 

งานสถาปนิก ’59 “ ASA Back to Basic | อาษาสู่สามัญ”

               2.  BASIC OF THE PRESENT

              • นิทรรศการ Basic of the Present

               เล่าเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน ทั้งทางด้านแนวความคิด ที่มากระบวนการ และลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏเป็นอาคาร โดยนำเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น

               • นิทรรศการ Photo Essay

               เป็น Duo Exhibition ที่มีทั้งการนำเสนอสถาปัตยกรรม ผ่านภาพถ่าย ในแง่มุมต่างๆ ที่เราอาจไม่มีโอกาสได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน และรวบรวมภาพถ่ายที่เป็นแรงบันดาลใจของเหล่าสถาปนิกจำนวน 100 คน ในหัวข้อ What is good Architecture?

              • นิทรรศการสถาปนิกชุมชน

               ร่วมเรียนรู้เสน่ห์ของการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับผลงานสถาปนิกชุมชน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในรอบ 1 ปี ด้วยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม

งานสถาปนิก ’59 “ ASA Back to Basic | อาษาสู่สามัญ”

               • นิทรรศการสถาปัตยกรรมดีเด่น59

               นำเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น คัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2559

               • นิทรรศการ Universal Design

               นำเสนอแง่มุมของการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างทัศนคติใหม่ของการออกแบบอาคารเพื่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็น เด็ก คนชรา คนพิการ และคนทั่วไป

 

               3.  BASIC OF THE FUTURE

               • นิทรรศการ Basic of the Future

               สะท้อนมุมมองที่เรามีต่องานสถาปัตยกรรมและเมืองในอนาคต โดยรวบรวมแนวความคิดจากผู้คนในวงการออกแบบและสร้างสรรค์แขนงต่างๆ


               • นิทรรศการ Future of the River เสียงของทุกคน อนาคตของแม่น้ำ
               บอกเล่าความเป็นมา และความสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อวิถีชีวิตของผู้คนในเมือง ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับแม่น้ำ โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่

 

งานสถาปนิก ’59 “ ASA Back to Basic | อาษาสู่สามัญ”

               • นิทรรศการ Bangkok by Bike
               นำเสนอเรื่องราว ที่มา และแผนงานของโครงการเครือข่ายทางจักรยานในกรุงเทพ ที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของเมือง ตลอดจนวิถีชีวิตและระบบสังคมวัฒนธรรมของเมือง
 

               • นิทรรศการ Future City Lab

               นำเสนอผลงานที่เล่าเรื่องราวเมืองแห่งอนาคต จากสถาบัน Swiss Federal Institute of Technology in Zurich 

 

               4.  BASIC ASA

               • 100 Selected Projects

               เป็นนิทรรศการหลัก เพื่อแสดงศักยภาพของสถาปนิกไทย มีจุดประสงค์เพื่อสร้างภาพรวม และการแสดงตัวตนครั้งใหญ่ของสถาปนิกทั้งประเทศ ให้เกิดความเคลื่อนไหวแบบก้าวกระโดดในวงการสถาปนิกไทย 

งานสถาปนิก ’59 “ ASA Back to Basic | อาษาสู่สามัญ”

 

               • นิทรรศการประกวดแบบอาษาสากล ASA International Design Competition Competition

               แสดงผลงานการประกวดแบบในระดับนานาชาติ ASA International Design Competition ในหัวข้อ What is the new basic?

               นิทรรศการนิสิต-นักศึกษา

               มุ่งหมายให้เป็นที่แสดงฝีมือของเหล่านิสิต นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับแสดงความเป็นเลิศในหลายทิศทางของนิสิต นักศึกษา 

 

               BASIC | ACTIVITIES (กิจกรรม)

               • ASA Club พื้นที่ Meeting Point และจุดพักผ่อนประจำของชาว ASA

               • ASA Shop  พื้นที่จำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกสมาคมฯ

               • Book Shop พื้นที่จำหน่ายหนังสือจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

               • หมอบ้านอาษา  การบริการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ตอบสารพันปัญหาในเรื่องการก่อสร้างบ้านและอาคาร โดยกลุ่มสถาปนิกอาสาผู้เชี่ยวชาญ

               • ลานกิจกรรม  พื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ

               • ASA NIGHT งานสังสรรค์ตามประเพณีของเหล่าสมาชิกอาษาทุกรุ่นทุกสมัยทุกสถาบัน
               ASA Night to Basic  คืนสู่สามัญ  Dot - Line - Plane- Color Party
               เสาร์ 30 เมษายน 2559, 18.30 น. – 23.00 น. @ Grand Diamond Ballroom  อิมแพ็ค เมืองทองธานี
               อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.asa.or.th/th/node/139698


               BASIC | ELEMENTS (องค์ประกอบอื่นๆ)

               • ASA Forum + ASA Seminar  งานสัมมนาวิชาการ โดยนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมทั้งใน-ต่างประเทศ ติดตามข้อมูลได้ที่ http://www.asaforum.org/asaforum2016 และ http://www.asaforum.org/asaseminar2016

               • ประกวดแบบอาษาสากล ASA Competition ASA International Design Competition Competition  ภายใต้หัวข้อ  What Is the New ‘Basic’? ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.asacompetition.com

               • Publication  Folder | Back to Basic
หนังสือที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ Theme งาน เพื่อแสดงแนวความคิดทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ในวงการออกแบบสถาปัตยกรรมของไทยในปัจจุบัน


               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

               คุณรติรัตน์  จันทร  โทร. 0-2319-6555 ต่อ 113  โทรสาร 0-2319-6419   email. [email protected] 

               ดูรายละเอียดได้ที่ www.asa.or.th  | FB : asafanpage , ASAArchitectExposition

               หมายเหตุ  รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง