ข่าว

‘องอาจ’ชึ้เห็นต่างในสังคมปชต.เป็นเรื่องปกติ

‘องอาจ’ชึ้เห็นต่างในสังคมปชต.เป็นเรื่องปกติ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“องอาจ”ชึ้เห็นต่างในสังคมปชต.เป็นเรื่องปกติ วอนผู้มีอำนาจเปิดใจกว้าง รับฟังความเห็นต่าง แนะไม่ควรใช้อารมณ์ ขุมขู่ จี้ให้หนุนทำประชามติอย่างเสรี

 
          วันที่ 17 เม.ย.59 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แถลงจุดยืนที่เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติอย่างชัดเจน 4 ประการ ทำให้มีผู้มีอำนาจในบ้านเมืองหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็น ตอบโต้แบบใช้อารมณ์ผสมการข่มขู่ว่า เป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองย่อมมีสิทธิที่จะไม่พอใจจุดยืนและความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ผู้มีอำนาจไม่ควรใช้อารมณ์ตอบโต้ เพราะเมื่อใดที่ใช้อารมณ์ก็จะไปบดบังสติปัญญาที่เห็นเหตุ เป็นผล ทำให้ไม่ได้พิจารณาเนื้อหาสาระของความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างถ่องแท้
 
          นายองอาจ กล่าวอีกว่า ในสังคมประชาธิปไตยการที่คนมีจุดยืนความคิดเห็นที่แตกต่างกันย่อมเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ความแตกแยก ขัดแย้ง รุนแรง ที่ต้องใช้อารมณ์ เข้าหากันแต่อย่างไร แม้จะมีจุดยืน ความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นศัตรูกันโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเรื่องรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุด ที่จะใช้กับคนไทยทั้งประเทศ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนควรได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ส่วนใครที่ละเมิดกฎหมายก็จัดการเอาผิดตามกฎหมายได้อยู่แล้ว ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองจึงควรเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสุขุมน่าจะเกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองมากกว่าที่จะใช้ท่าทีที่ปิดกั้น ข่มขู่ ผู้เห็นต่าง
 
          นายองอาจ กล่าวว่า ในส่วนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่คนไทยจะได้มีส่วนกำหนดอนาคตของประเทศ ผ่านการทำประชามติ ซึ่งมีทั้งผู้ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย กับร่างฯฉบับนี้นั้น ผู้มีอำนาจควรสนับสนุนให้การทำประชามติเป็นไปอย่างเสรี และ เป็นธรรม ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย เพราะถ้ากระบวนการประชามติ มีปัญหาไม่เสรี และเป็นธรรม ก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองตามมาอีกมากมาย ที่สำคัญที่สุด คืออาจจะทำให้ไม่ยอมรับผลประชามติอีกด้วย
 
          “ จึงอยากเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเปิดใจกว่างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ควรละเว้นการใช้อารมณ์ ข่มขู่ คุกคาม ทุกรูปแบบ เพื่อช่วยกันผลักดันให้ ประเทศเดินหน้าไปได้อย่างที่ควรจะเป็น”นายองอาจ กล่าว
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง