ข่าว

โพลล์ชี้ปชช.เห็นด้วยคำถามพ่วงประชามติ

โพลล์ชี้ปชช.เห็นด้วยคำถามพ่วงประชามติ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สวนดุสิตโพลเผยปชช.เห็นด้วยคำถามพ่วงประชามติ ชี้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ระบุเลือกตั้ง ส.ส.ควรมีบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ เข้าใจง่าย กาสะดวก หนุน ส.ว.ร่วมโหวตเลือกนายกฯ

 
        10 เม.ย.59 ก่อนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จะมีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ายังมีประเด็นต่างๆที่เป็นข้อถกเถียงและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือก ส.ส. ที่มาและจำนวนของ ส.ว. และกรณีที่จะมีคำถามพ่วงไปในการทำประชามติรัฐธรรมนูญ อีก 1 คำถาม ซึ่งเป็นเรื่องที่มีทั้งคนที่เห็นด้วยและเห็นต่าง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,265 คน สำรวจระหว่างวันที่ 4-9 เมษายน 2559 สรุปผลได้ ดังนี้
 
  
1.ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? กรณี การทำประชามติรัฐธรรมนูญที่มีคำถามพ่วงให้ประชาชนตอบอีก 1 คำถาม
 
        อันดับ 1 เห็นด้วย 61.35% เพราะหากเป็นคำถามสำคัญและมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สามารถตอบได้ ไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไป ฯลฯ
 
        อันดับ 2 เฉยๆ 25.53% เพราะยังไม่ทราบความคืบหน้า ไม่รู้รายละเอียดที่ชัดเจน ประชาชนมีสิทธิที่จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ ควรมีการชี้แจงถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเพิ่มคำถาม สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ฯลฯ
 
        อันดับ 3 ไม่เห็นด้วย 13.12% เพราะกังวลว่าจะเป็นการตั้งคำถามที่ชี้นำหรือทำให้ประชาชนสับสน ตัดสินใจผิดพลาดได้ มีหลายกระแสมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม ควรเน้นเฉพาะเรื่องการทำประชามติเท่านั้น ฯลฯ
  
 
2.ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้ง ส.ส. ควรใช้บัตรเลือกตั้งกี่ใบ?
 
        อันดับ 1 เห็นว่า 1 ใบ 62.14% เพราะการกาบัตรสะดวก เข้าใจง่าย เจ้าหน้าที่นับคะแนนง่าย การตรวจสอบไม่ยุ่งยาก ประหยัดงบประมาณ ฯลฯ
 
        อันดับ 2 เห็นว่า 2 ใบ 22.21% เพราะประชาชนจะได้ไม่สับสนในการเลือกคนหรือลงคะแนน ที่ผ่านมาก็ใช้วิธีกาบัตร 2 ใบ ประชาชนมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว ฯลฯ
 
        อันดับ 3 เห็นว่า 1 ใบหรือ 2 ใบก็ได้ 15.65% เพราะถึงอย่างไรประชาชนก็ต้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอให้กระบวนการขั้นตอนต่างๆเป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม จะ 1 ใบ หรือ 2 ใบ ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร ฯลฯ
  
 
3.ประชาชนคิดว่าควรให้ ส.ว. (มาจากการสรรหา) ร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่?
 
        อันดับ 1 ควรให้ร่วมโหวตเลือกนายกฯ 52.02% เพราะ ส.ว.เป็นส่วนหนึ่งของสภาควรจะมีสิทธิในการเลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อความยุติธรรม เท่าเทียม ส.ว.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และมากประสบการณ์ การเลือกนายกฯจะได้มาจากความคิดที่หลากหลาย ฯลฯ
 
        อันดับ 2 ไม่ควรให้ร่วมโหวตเลือกนายกฯ 47.98% เพราะอาจมีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทำให้เกิดการแตกแยก นายกรัฐมนตรีควรมาจากเสียงของประชาชน ส.ว.ควรมีหน้าที่ให้คำปรึกษาตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจเท่านั้น ฯลฯ
  
 
4. ประชาชนคิดว่าควรมี “คณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ” หรือไม่?
 
        อันดับ 1 ควรมี 62.45% เพราะจะได้เป็นตัวกลางช่วยประสานสร้างความสมานฉันท์ สามารถขับเคลื่อนการทำงานให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างเต็มที่ อยากเห็นความปรองดองเกิดขึ้นในบ้านเมือง ฯลฯ
 
        อันดับ 2 มีก็ได้ไม่มีก็ได้ 19.05% เพราะแล้วแต่เสียงส่วนใหญ่ตัดสินใจ ยังไม่เห็นความชัดเจนว่าจะเป็นใคร ทำงานอย่างไร ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของรัฐบาล จะทำวิธีการใดก็ได้ขอให้เกิดความปรองดองอย่างแท้จริง ฯลฯ
 
        อันดับ 3 ไม่ควรมี 18.50% เพราะสิ้นเปลืองงบประมาณ ไม่น่าจะช่วยสร้างความปรองดองได้ ปัญหาความแตกแยกมีมานานแก้ไขได้ยากขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละคน ทุกฝ่ายควรช่วยกันไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการปรองดอง ฯลฯ
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง