ข่าว

กทม.เข้ม!มาตรการ5ป.ช่วงสงกรานต์

กทม.เข้ม!มาตรการ5ป.ช่วงสงกรานต์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กทม.คุมเข้มมาตรการ 5 ป. วอนร้านค้า ‘ถนนข้าวสาร’ ห้ามขายแอลกอฮอล์รับสงกรานต์ แจกน้ำพระพุทธมนต์ ‘รัตนโกสินทร์ 234’ เสริมมงคลรับสงกรานต์ 13 เม.ย.

 
      9 เม.ย.59 นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวถึงการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ปี 2559 ว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้รายงานสถิติอุบัติเหตุทั้งประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 พบว่า มีผู้เสียชีวิตจำนวน 364 ราย บาดเจ็บจำนวน 3,559 ราย โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดื่มสุรา ซึ่งในปี 2559 สำนักอนามัย กทม. จะเชิญหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหาแนวทางจัดพื้นที่เล่นสงกรานต์ปลอดภัยโดยไร้แอลกอฮอล์ โดยกำหนดให้มี 1 เขต 1 พื้นที่เล่นสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ โดยสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จะออกประกาศสำนักงานเขต เรื่องมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการดูแลการจัดกิจกรรมในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ตามแนวทางที่กำหนด พร้อมทั้งสรุปผลการจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ในปีนี้ เพื่อเป็นแนวทางการจัดที่เล่นน้ำสงกรานต์ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ในปีต่อไป
 
      นางผุสดี กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้กทม.ได้คุมเข้ม มาตรการ 5 ป. ประกอบด้วย 1.ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง 2.ปลอดแป้ง 3.ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ 4.ปลอดโป๊ และ5.ประหยัดน้ำ โดยพื้นที่ถนนข้าวสารจะเน้นย้ำผู้ประกอบการ โดยการขอความร่วมมือร้านค้าไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จัดงานสงกรานต์ รวมถึงไม่จำหน่ายแอลกอฮอล์แก่เยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี ไม่ขายเกินเวลาที่กำหนด และร้านค้าที่จำหน่ายจะต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องด้วย ซึ่งในถนนข้าวสารจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก กทม.จึงได้วางมาตรการควบคุมตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่านเล่นน้ำสงกรานต์อย่างประหยัดและรู้คุณค่าด้วย
 
 
 
กทม.แจกน้ำพระพุทธมนต์  ‘รัตนโกสินทร์ 234’ รับสงกรานต์ 13 เม.ย.
 
 
 
      9 เม.ย. พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต กล่าวถึงการทำน้ำพระพุทธมนต์ “รัตนโกสินทร์ 234” เนื่องในวาระเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 234 ปี และวาระสงกรานต์ปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2559 ว่า ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง และเพื่อแจกให้แก่ประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต โดยน้ำมนต์ดังกล่าวได้นำมาจาก 5 สถานที่ ประกอบด้วย 1.น้ำพระพุทธมนต์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมหาราชวัง 2.น้ำพระพุทธมนต์จากวัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) น้ำมนต์พระจันทร์หรือน้ำมนต์จันทร์เพ็ญประกอบพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันที่ 6 พ.ย.2557 หรือในคืนวันเพ็ญเดือน 12 3.น้ำพระพุทธมนต์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร น้ำมนต์ 200 ปี ทำพิธีปลุกเสก น้ำพระพุทธมนต์ในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 4.น้ำพระพุทธมนต์ศาลหลักเมือง ประกอบพิธีปลุกเสกในวันครบรอบวันก่อรากหลักเมือง 5.น้ำเทพมนต์จากเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ทำพิธีปลุกเสกในพระราชพิธีตรียัมปวาย ระหว่างขึ้น 6 ค่ำถึงแรม 6 ค่ำ เดือน 2  
 
      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ประกอบพิธีรวมน้ำพระพุทธมนต์ โดยมีผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานเมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เพื่อจะได้นำไปประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ “รัตนโกสินทร์ 234” ในวันที่ 12 เม.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง สำหรับการประกอบพิธีผู้ว่าฯกทม. จะเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์และคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ ตามบทสวด 7 ตำนาน และ 12 ตำนาน ซึ่งมีชื่อเดิมว่า “พระปริตร” แปลว่า “เครื่องคุ้มครอง” เป็นที่นิยมสาธยายในหมู่ชาวพุทธตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนถึงปัจจุบัน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพิ่มพูนภาวนาบารมี โดยอานิสงส์ของพระปริตร 12 ประการ ประกอบด้วย 1.เมตตปริตร ทำให้หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย เทพพิทักษ์รักษา ไม่มีภยันตราย จิตเป็นสมาธิง่าย ใบหน้าผ่องใส มีสิริมงคล ไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิต และเป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน 2.ขันธปริตร ป้องกันภัยจากอสรพิษ และสัตว์ร้ายอื่นๆ 3.โมรปริตร ป้องกันภัยจากผู้คิดร้าย 4.อาฏานาฏิยปริตร ป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำให้มีสุขภาพดี และมีความสุข 
 
      5.โพชฌังคปริตร ทำให้มีสุขภาพดี มีอายุยืน และพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง 6.ชัยปริตร ทำให้ประสบชัยชนะ และมีความสุขสวัสดี 7.รัตนปริตร ทำให้ได้รับความสวัสดี และพ้นจากอุปสรรคอันตราย 8.วัฏฏกปริตร ทำให้พ้นจากอัคคีภัย 9.มังคลปริตร ทำให้เกิดสิริมงคล และปราศจากอันตราย 10.ธชัคคปริตร ทำให้พ้นจากอุปสรรคอันตราย การตกจากที่สูง 11. ฝอังคุลิมาลปริตร ทำให้คลอดบุตรง่าย และป้องกันอุปสรรคอันตราย 12.อภยปริตร ทำให้พ้นจากภัยพิบัติ และไม่ฝันร้าย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและประชาชน โดยจะมีพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ “รัตนโกสินทร์ 234” ในวันที่ 12 เม.ย. เวลา 18.00 น. ที่มณฑลท้องพิธีสนามหลวง และจะได้นำแจกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทยในวันที่ 13 เม.ย. เวลา 21.00 น. จำนวน 200,000 หลอด ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงต่อไป 
 
 
กทม.ออกแผนป้องกันน้ำท่วมปี 59
 
 
 
      เมื่อวันที่ 9 เม.ย. นางเบญทราย กียปัจจ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ในฐานะรองโฆษกกทม. กล่าวถึงมาตรการป้องกันน้ำท่วมของกทม. ว่า ขณะนี้สำนักการระบายน้ำได้รายงานแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยได้เตรียมความพร้อม ประกอบด้วย พื้นที่ 50 สำนักงานเขตได้ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำความยาว 2,854 กม. ดำเนินการไปแล้วกว่า 52 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จครบทั้งหมดภายในเดือนมิ.ย.นี้ ในส่วนสำนักการระบายน้ำจะทำความสะอาดท่อระบายน้ำความยาว 876 กม. ขณะนี้ทำไปได้แล้วกว่า 46 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิ.ย.เช่นกัน นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำ และ 50 สำนักงานเขตได้จัดเตรียมกระสอบทรายไว้กว่า 3.3 ล้านใบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขณะที่การขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล ทั้ง 50 สำนักงานเขต ที่มีคลองที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 1,107 กม. ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 804 กม. คิดเป็น 73 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสำนักการระบายน้ำมีคลองที่ดำเนินการ 189 กม. ดำเนินการไปแล้ว 137 กม. คิดเป็น 72 เปอร์เซ็นต์   
 
      นางเบญทราย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ สำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ บ่อสูบน้ำ ทำนบ อาคารรับน้ำ จำนวน 447 แห่ง เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยมีกำลังสูบทั้งสิ้น 1,753.00 ลบ.ม.ต่อวินาที แบ่งเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันออก สามารถระบายน้ำได้ 1,171.67 ลบ.ม.ต่อวินาที และฝั่งตะวันตก ระบายน้ำได้ 581.33 ลบ.ม.ต่อวินาที ส่วนเครื่องสูบน้ำ ทั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ มีจำนวน 1,652 เครื่อง สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการติดตั้งและสนับสนุนในพื้นที่ต่างๆ ไปแล้วกว่า 1,000 เครื่อง ส่วนที่เหลือจะได้เตรียมไว้ให้การสนับสนุนหน่วยงานตามที่ได้มีการร้องขอ ขณะที่บึงรับน้ำที่มีอยู่แล้วจำนวน 25 บึง สามารถเก็บกักน้ำได้ 13 ล้านลบ.ม. และบึงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 บึง ที่บึงรับน้ำหมู่บ้านสัมมากร รับน้ำได้ 227,000 ลบ.ม. และบึงรับน้ำเสรีไทย รับน้ำได้ 89,700 ลบ.ม. 
 
      “อย่างไรก็ตาม ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กทม. ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ เรดาร์ตรวจจับกลุ่มฝน สถานีตรวจวัดปริมาณ ระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมบนถนน ระบบเฝ้าระวังน้ำล้นคลอง ระบบตรวจสภาพอากาศ ระบบตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ ระบบตรวจสอบการทำงานเครื่องสูบน้ำมาทำงานร่วมกันด้วย” นางเบญทราย กล่าว
 
 
 
logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด