ข่าว

'หมาเฝ้าบ้าน'ต้าน..คอร์รัปชั่น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'หมาเฝ้าบ้าน'ต้าน..คอร์รัปชั่น

'หมาเฝ้าบ้าน'ต้าน..คอร์รัปชั่น  : สายตรวจระวังภัย โดยอริย์ธัช พรอัศวโยธิน


               หากจะพูดถึงคำว่า คอร์รัปชั่น.. ประชาชนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงเรื่องการฮั้วประมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ หรือการซื้อเสียงเพื่อให้ชนะเลือกตั้ง ซึ่งมองแล้วคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว หรือเป็นเรื่องของนักการเมือง หรือเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น และหากประชาชนทุกคนมองผ่านเลยไป ปัญหาการคอร์รัปชั่นก็จะแพร่ขยายไปทุกพื้นที่ สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติ ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลสังคม ร่วมกันป้องกันการทุจริต และเปิดฉากปฏิบัติการเชิงลุก ในการต่อสู้กับกลโกงทุกรูปแบบในพื้นที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม จึงได้จัดโครงการ “หมาเฝ้าบ้าน” เพื่อให้ประชาชน ผู้ที่สนใจทั่วไป ที่มีจิตสำนึกในการดูแลสังคมส่วนรวม เข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันทุจริต ทำหน้าที่เฝ้าระวังการทุจริต และคอยแจ้งเตือนสังคม

               นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการอบรมหมาเฝ้าบ้านนี้ เป็นการสรรหาอาสาสมัคร ผู้มีสำนึกรักและรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ไม่ยอมรับคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทุกระดับและไม่เลือกฝ่ายหรือพวกพ้อง มีความรับผิดชอบและตั้งใจจริง พร้อมที่จะร่วมตรวจสอบเปิดโปงทุจริตตามโอกาส โดยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังต้องมีเฟซบุ๊กและ/หรือ ทวิตเตอร์ ที่ใช้งานเป็นปกติ เพื่อสะดวกในการทำงาน

               โครงการหมาเฝ้าบ้าน (WATCHDOG) เป็นแผนงานด้านป้องกัน หนึ่งในยุทธศาสตร์ 3 ป คือ ปลูกฝัง ป้องกัน และเปิดโปง สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อให้คนในสังคมมีความกล้า และมีกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับคอร์รัปชั่น ช่วยสอดส่องเฝ้าระวังและส่งเสียง โดยจัดจำแนกเป็น 2 แก๊ง คือ แก๊งหมาเห่า เป็นอาสาสมัครที่มาจากประชาชน คนทั่วไปที่มีจิตสำนึกในการดูแลสังคมส่วนรวม ส่วนแก๊งหมากัด เป็นอาสาสมัครที่มาจากสื่อมวลชน/กลุ่มวิชาชีพที่มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะเรื่อง สามารถเจาะลึกในแต่ละเรื่องของการโกงกินได้ โดยอาสาสมัครทุกคนจะได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาในด้านหลักกฎหมายควรรู้ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความผิดฐานคอร์รัปชั่นและการดำเนินการทางกฎหมาย การเปิดโปงทุจริตและสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย เทคนิคการตั้งประเด็น เทคนิคการตรวจสอบทุจริตและหลักความปลอดภัย ตลอดจนการปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ เสริมเขี้ยวเล็บให้หมาเฝ้าบ้าน เห่าอย่างมีทักษะ ชั้นเชิงและปลอดภัย

               นายสมยศ (นามสมมุติ) อาสาสมัครหมาเฝ้าบ้าน บอกว่า การตัดสินใจเข้ามาเป็นอาสาสมัครในโครงการหมาเฝ้าบ้าน เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน และต่อสู้กับความเห็นแก่ตัวของคนบางกลุ่ม เพื่อให้การคอร์รัปชั่นหมดไปจากสังคมไทย เพราะหน้าที่การดูแลไม่ให้เกิดการคอร์รัปชั่นไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ต้องเป็นหน้าที่ของทุกๆ คน
 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด