royal coronation
12 ธันวาคม 2562

 

ตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2562
453522

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

261 617

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

013 457

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

81

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้เพิ่มเติม

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง

กรุณาตรวจเช็คตัวเลขสลากกินแบ่งที่กองสลากอีกครั้งนะคะ เพื่อความถูกต้อง