royal coronation
28 มกราคม 2563

 

ตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 17 มกราคม 2563
491774

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

004 132

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

379 595

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

68

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้เพิ่มเติม

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง

กรุณาตรวจเช็คตัวเลขสลากกินแบ่งที่กองสลากอีกครั้งนะคะ เพื่อความถูกต้อง