royal coronation
วันที่ 24 สิงหาคม 2562

 

ตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2562
775476

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

149 912

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

563 580

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

89

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้เพิ่มเติม

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง

กรุณาตรวจเช็คตัวเลขสลากกินแบ่งที่กองสลากอีกครั้งนะคะ เพื่อความถูกต้อง