royal coronation
วันที่ 16 ตุลาคม 2562

 

ตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562
691197

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

392 920

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

606 797

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

59

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้เพิ่มเติม

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง

กรุณาตรวจเช็คตัวเลขสลากกินแบ่งที่กองสลากอีกครั้งนะคะ เพื่อความถูกต้อง