Lifestyle

กรมศิลป์ ชวนชม โขน ประกอบแสงสีครั้งใหญ่ ณ วัดไชยวัฒนาราม ราคาบัตรแค่ 10 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ชวนชม การแสดง โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สัจจะพาลี ประกอบแสงสี ณ วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา 9-10 มี.ค. 67

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จัดการแสดงสุดยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ผสานสองมรดกที่ขึ้นทะเบียนรับรองโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โขน - มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” และ วัดไชยวัฒนาราม - โบราณสถานที่ตั้งอยู่ในเขตมรดกโลก” กับการแสดงโขนประกอบแสงสี เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สัจจะพาลี เพื่อสืบสานและเชิดชูวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า สอดคล้องกับปณิธานในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย รวมถึงในระดับนานาชาติ

พนมบุตร จันทรโชติ

 

พนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า เพื่อตอบสนองนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ของรัฐบาล และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากรได้ดำเนินโครงการ "ราตรีนี้ที่ วัดไชยวัฒนาราม" ตั้งแต่ พ.ย. 2566 ที่ผ่านมาและได้รับการตอบรับที่ดีจึงได้สานต่อโครงการไปถึงสิ้นเดือน เม.ย. 2567 นี้ ภายใต้ชื่องาน "ยามค่ำอยุธยา ๒๕๖๗ - Ayutthaya Sundown 2024" เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสความงดงามของโบราณสถานยามราตรี และร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ โดยมีจุดเด่นคือการจัดแสดง โขน ประกอบแสงสี โดยสำนักการสังคีต ร่วมกับ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ที่ถือเป็นการแสดงครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

 

ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

ด้าน ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต กล่าวว่า สำนักการสังคีต ให้ความสำคัญในการดำเนินงานโครงการจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เสมือนเรายกโรงละครแห่งชาติออกไปหาประชาชน โดยสร้างสรรค์และปรับองค์ประกอบการแสดง เล่าเรื่องให้กระชับและชวนติดตาม รวมทั้งผสานเทคโนโลยีอันทันสมัยมาเพิ่มอรรถรสในการชม ที่ไม่เพียงให้ถูกใจผู้ที่ติดตามการแสดงของเราเป็นประจำอยู่แล้ว แต่เรายังหวังให้คนรุ่นใหม่ รวมทั้งประชาชนนอกกรุงเทพฯ ได้มีโอกาสชมการแสดงที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น การแสดงชุด “สัจจะพาลี” ที่จัดขึ้นที่วัดไชยวัฒนารามครั้งนี้ ถือเป็นอีกตอนที่มีความสำคัญของเรื่องรามเกียรติ์  ไม่เพียงมีเนื้อหาที่สนุกสนาน ยังเป็นตอนที่รวบรวมตัวละครเอกของเรื่องเอาไว้มากมาย  รับรองว่าผู้ชมจะได้รับชมอย่างมีความสุขแน่นอน

 

สมคิด รุจีปกรณ์

 

ขณะที่ สมคิด รุจีปกรณ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา กล่าวว่า มูลนิธิฯ ก่อตั้งมากว่า 20 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างยั่งยืนแก่คนในสังคมไทย หนึ่งในแนวทางหลักของการดำเนินงาน เราให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ที่ดีงามของชาติไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่เราอยากให้พวกเขาได้สัมผัส เรียนรู้ และร่วมสืบสานสิ่งอันมีค่าเหล่านี้ และครั้งนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดงานแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย ที่รวมศิลปะหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน เราหวังว่านอกจากจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มีโอกาสได้มาชมแล้ว ยังถือเป็นการช่วยสืบสานวัฒนธรรมไทยที่เป็นมรดกอันล้ำค่าให้ดำรงสืบไปอย่างงดงาม

 

กรมศิลป์ ชวนชม โขน ประกอบแสงสีครั้งใหญ่ ณ วัดไชยวัฒนาราม ราคาบัตรแค่ 10 บาท

 

กรมศิลป์ ชวนชม โขน ประกอบแสงสีครั้งใหญ่ ณ วัดไชยวัฒนาราม ราคาบัตรแค่ 10 บาท

 

กรมศิลป์ ชวนชม โขน ประกอบแสงสีครั้งใหญ่ ณ วัดไชยวัฒนาราม ราคาบัตรแค่ 10 บาท

 

สำหรับ การแสดง โขน ประกอบแสงสี เรื่องรามเกียรติ์ ชุด สัจจะพาลี จะจัดแสดงในวันที่ 9 - 10 มี.ค. 2567 เวลา 17.30 น. ณ วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ชมเพียงชำระค่าเข้าโบราณสถานวัดไชยวัฒนารามเพียงท่านละ 10 บาท ซึ่งรายได้จะนำไปบำรุงสถานที่ต่อไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ