Lifestyle

ชวนเที่ยว 'วัดเจดีย์หลวง' ยามค่ำคืน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วธ. เปิดวัด เชิญชวนนักท่องเที่ยวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวยามค่ำคืนเสริมสิริมงคล ณ 'วัดเจดีย์หลวง' จ.เชียงใหม่

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จับมือ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเส้นทางบุญ เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองล้านนาในมิติทางศาสนา พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม โครงการเปิดวัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่องเที่ยวยามค่ำคืน เสริมสิริมงคล เยี่ยมยลคุณค่าทางวัฒนธรรม ภายใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่ โดยเปิดพระอุโบสถ พระวิหาร และเสนาสนะสำคัญภายในวัดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ และ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็น สิริมงคล แก่ตัวเองและครอบครัว

 

ชวนเที่ยว 'วัดเจดีย์หลวง' ยามค่ำคืน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล

 

ชวนเที่ยว 'วัดเจดีย์หลวง' ยามค่ำคืน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล

 

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ควบคู่กับการได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา สืบสานวิถีพุทธ เรียนรู้วัฒนธรรมและวีถีชีวิตผ่านการชมทัศนียภาพของ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ที่มีประวัติยาวนานและมีความงดงามทั้งในช่วงกลางวันและช่วงค่ำคืน

 

ชวนเที่ยว 'วัดเจดีย์หลวง' ยามค่ำคืน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล

 

ชวนเที่ยว 'วัดเจดีย์หลวง' ยามค่ำคืน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล

 

ชวนเที่ยว 'วัดเจดีย์หลวง' ยามค่ำคืน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล

 

ชวนเที่ยว 'วัดเจดีย์หลวง' ยามค่ำคืน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล

 

ภายในงานได้จัดกิจกรรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำคัญภายในวัดในตอนค่ำ จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 พระธาตุเจดีย์หลวง จุดที่ 2 พระอัฎฐารส พระประธานในพระวิหาร ปางประธานอภัย ตามศิลปะแบบเชียงใหม่ จุดที่ 3 เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง จุดที่ 4 กุมภัณฑ์ ผู้รักษาเสาอินทขิล นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ การฟ้อนเทียนบูชาพระเจดีย์หลวง การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ การแสดงกลองล้านนา มหกรรมการขับซอพื้นบ้าน และมหกรรมการแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวและศาสตราวุธพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือตามแนวคิด Soft Power ชูเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรม สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น และสร้างการรับรู้นำไปสู่การพัฒนาและบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ชุมชนคุณธรรม สถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของท้องถิ่น

 

สำหรับ พระธาตุเจดีย์หลวง เป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของวัด ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระธาตุโบราณที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ คือ สูงประมาณ 80 เมตร เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 60 เมตร สร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 โดยในสมัยพญาติโลกราช โปรดให้ปรับรูปทรงเป็น แบบโลหะปราสาทของลังการูปลักษณ์ทรงเจดีย์แบบพุกาม ดัดแปลงซุ้ม ตรงสี่มุมของมหาเจดีย์ มีรูปปั้นช้างค้ำ 28 เชือก รายล้อมรอบองค์เจดีย์หลวง

ชวนเที่ยว 'วัดเจดีย์หลวง' ยามค่ำคืน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล

 

ชวนเที่ยว 'วัดเจดีย์หลวง' ยามค่ำคืน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล

 

นอกจากนี้ ซุ้มพระธาตุเจดีย์หลวงด้านทิศตะวันออก ยังเคยเป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วมรกต” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย เป็นเวลายาวนานถึง 80 กว่าปี ส่วนที่ซุ้มด้านทิศเหนือเป็นที่ประดิษฐาน “พระคงหลวง” อีกหนึ่งพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มสร้างองค์พระธาตุเจดีย์หลวงมาจนถึงปัจจุบัน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ