Lifestyle

'วัดมหาธาตุ' สมโภชพระอาราม 338 ปี เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมครั้งแรก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กำหนดจัดงานสมโภชพระอาราม ครบ 338 ปี เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมครั้งแรก ระหว่าง 27 ธ.ค.66 – 2 ม.ค.67

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กำหนดจัดงาน สมโภชพระอาราม ครบ 338 ปี ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2566 – 2 ม.ค.2567 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กับเพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณ อันประเสริฐ ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.2567 อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านประวัติศาสตร์และเผยแพร่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป และนักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศ

 

การจัดกิจกรรม สมโภชพระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร ครั้งนี้ถือเป็นครั้งยิ่งใหญ่ และเป็นครั้งแรกที่ทางวัดได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชมความสวยงาม ได้สัมผัสถึงความงดงามของเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนวัฒนธรรมไทย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการต่อยอดสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์เชิงวัฒนธรรม ที่สร้างมูลค่าและก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศ โอกาสนี้ สัมผัสความงดงามอันทรงคุณค่าของไทย ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ในโอกาสที่ส่งท้ายปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดง การละเล่น การออกร้านค้า รวมถึงกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาข้ามปี ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567

 

สำหรับ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ราชวรมหาวิหาร เดิมชื่อ วัดสลัก สันนิษฐานว่า วัดนี้แต่ก่อนมีพระภิกษุเป็นช่างฝีมือแกะสลักอยู่จำนวนมาก อาจเป็นเหตุให้ชาวบ้านเรียกชื่อวัดว่า ‘วัดสลัก’

 

เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งเมืองธนบุรีเป็นราชธานี สร้างพระนครทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา วัดสลักอยู่ในพระนครฝั่งตะวันออก จึงทรงยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เป็นที่สถิตของพระราชาคณะ

 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนารถ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ย้ายพระนครมาฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงทำให้มีวัดที่อยู่ใกล้ชิดพระราชวังที่สร้างขึ้นใหม่ 2 วัดคือ 

 

1. วัดโพธาราม อยู่ชิดกับพระบรมมหาราชวังข้างด้านใต้ รัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนาวัดนี้และพระราชทาน นามว่า ‘วัดพระเชตุพน’

 

2. วัดสลัก อยู่ข้างเหนือพระบรมมหาราชวัง แต่อยู่ชิดด้านใต้พระราชวังบวรฯ สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงสถาปนาวัดสลักและขนานนามใหม่ ชื่อว่า วัดนิพพานาราม วัดพระศรีสรรเพชญ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เพิ่มสร้อยนามของวัด เป็น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ