Lifestyle

ชวนเที่ยว โบราณสถาน 'เวียงกุมกาม' ยามค่ำคืน จ.เชียงใหม่ 1 – 2 ธ.ค. 66

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชวนเที่ยว 'เวียงกุมกาม' ยามค่ำคืน จ.เชียงใหม่ แต่งกายชุดพื้นเมืองนั่งรถม้าเยี่ยมชม โบราณสถาน สำคัญ ร่วมชมการแสดง โขนในเวียง พร้อมแสง สี เสียง เทคนิคพิเศษ ท่ามกลางโบราณสถานงดงามตระการตา

กรมศิลปากร โดยสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ขอเชิญชวนท่องเที่ยว โบราณสถาน ยามค่ำคืน “แอ่วกุมกามยามแลง” ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธ.ค. 2566 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ ลานกิจกรรมวัดอีก้าง – วัดหนานช้าง เวียงกุมกาม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ แต่งกายชุดพื้นเมืองนั่งรถม้าเยี่ยมชมโบราณสถานสำคัญของเวียงกุมกาม อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาสมัยพญาเม็งราย ร่วมชมการแสดงโขนในเวียง พร้อมแสง สี เสียง เทคนิคพิเศษ ท่ามกลางโบราณสถานงดงามตระการตา

 

ชวนเที่ยว โบราณสถาน 'เวียงกุมกาม' ยามค่ำคืน จ.เชียงใหม่ 1 – 2 ธ.ค. 66

 

ชวนเที่ยว โบราณสถาน 'เวียงกุมกาม' ยามค่ำคืน จ.เชียงใหม่ 1 – 2 ธ.ค. 66

               

 

ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่ง โบราณสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยามค่ำคืน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามของโบราณสถานในยามที่กระทบแสงไฟสาดส่อง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ จึงร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานท่องเที่ยวโบราณสถานยามค่ำคืน “แอ่วกุมกามยามแลง”วียงกุมกาม อดีตเมืองหลวงของล้านนา โดยภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมนั่งรถม้าเยี่ยมชมโบราณสถานสำคัญของเวียงกุมกาม อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาสมัยพญาเม็งรายที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ช้อป ชิม ชมกาดกุมกาม @ Night

 

ชวนเที่ยว โบราณสถาน 'เวียงกุมกาม' ยามค่ำคืน จ.เชียงใหม่ 1 – 2 ธ.ค. 66

 

ชวนเที่ยว โบราณสถาน 'เวียงกุมกาม' ยามค่ำคืน จ.เชียงใหม่ 1 – 2 ธ.ค. 66

 

 

เลือกซื้ออาหารและสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ชมนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำ “เวียงกุมกาม” โดยชมรมสล่าแต้มงาม เชียงใหม่ การออกบูธกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ การสาธิตการทำโคมล้านนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม พิเศษกับการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ทูษณ์ - ขร – ตรีเศียร – ยกรบ โดยนาฏศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งมีจุดเด่นที่กระบวนท่ารบและเอกลักษณ์ในการแสดงโขนอย่าง “การขึ้นลอย” เป็นกระบวนท่ารำตามแบบแผนโบราณที่มีความงดงาม พร้อมทั้งการออกแบบแสง สี เสียงประกอบการแสดงด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อให้เข้ากับฉากหลังที่เป็นโบราณสถานเวียงกุมกาม เสริมสร้างบรรยากาศและเปิดประสบการณ์สุนทรียะการชมโขนในเวียงกุมกาม

 

ชวนเที่ยว โบราณสถาน 'เวียงกุมกาม' ยามค่ำคืน จ.เชียงใหม่ 1 – 2 ธ.ค. 66

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว โบราณสถาน ยามค่ำคืน “แอ่วกุมกามยามแลง”เวียงกุมกาม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 -21.00 น. ณ ลานกิจกรรม วัดอีก้าง - วัดหนานช้าง เวียงกุมกาม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ชุดผ้าไทยหรือชุดผ้าถิ่น เพื่อเพิ่มสีสันบรรยากาศภายในงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ โทร.0 5322 2262

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ