Lifestyle

ชวนเที่ยว 'ตลาดเขมราษฎร์ธานี' ชิม ช้อป ของดีวิถีชุมชน จ.อุบลฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วธ.จับมือจังหวัดอุบลราชธานี เปิดตัว 'ตลาดเขมราษฎร์ธานี' ในงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว สัมผัสวิถีวัฒนธรรมเขมราฐธานี ดินแดนแห่งความสุข เผยแพร่ภูมิปัญญา soft power ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชิม ช้อป ของดีวิถีชุมชน กระจายรายได้ให้ท้องถิ่น

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีเปิดตัว 'ตลาดเขมราษฎร์ธานี' สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในงานเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี หนึ่งในกิจกรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยมี ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน, วราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงาน, กำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร วธ. วัฒนธรรมจังหวัดภาคอีสาน 19 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขมราฐ ผู้นำชุมชน-ผู้ขับเคลื่อนตลาด นักท่องเที่ยวและประชาชน เข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ 

 

ชวนเที่ยว 'ตลาดเขมราษฎร์ธานี' ชิม ช้อป ของดีวิถีชุมชน จ.อุบลฯ

 

ชวนเที่ยว 'ตลาดเขมราษฎร์ธานี' ชิม ช้อป ของดีวิถีชุมชน จ.อุบลฯ

 

ชวนเที่ยว 'ตลาดเขมราษฎร์ธานี' ชิม ช้อป ของดีวิถีชุมชน จ.อุบลฯ

 

 

ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดวธ. ประธานกล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีเป้าหมายและพันธกิจสำคัญในการเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีการรักษาสืบทอด พัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : การดำเนินงานพัฒนาตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย และจัดพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พร้อมสนับสนุนขยายช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ ในวงกว้าง ให้ตลาดชุมชนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป

 

ชวนเที่ยว 'ตลาดเขมราษฎร์ธานี' ชิม ช้อป ของดีวิถีชุมชน จ.อุบลฯ

 

ชวนเที่ยว 'ตลาดเขมราษฎร์ธานี' ชิม ช้อป ของดีวิถีชุมชน จ.อุบลฯ

 

ชวนเที่ยว 'ตลาดเขมราษฎร์ธานี' ชิม ช้อป ของดีวิถีชุมชน จ.อุบลฯ

 

ชวนเที่ยว 'ตลาดเขมราษฎร์ธานี' ชิม ช้อป ของดีวิถีชุมชน จ.อุบลฯ

 

 

กำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าฯ อุบลฯ เปิดเผยว่า เขมราฐ แปลว่า ดินแดนแห่งความเกษมสุข เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำโขง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่าสองร้อยปี สำหรับตลาดถนนสายวัฒนธรรม "เขมราษฎร์ธานี" เริ่มต้นจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2556 ด้วยแนวความคิดที่จะพัฒนาบ้านเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจที่เคยคึกคักในอดีต ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในบรรยากาศย้อนยุค ให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสบรรยากาศ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของคนรุ่นเก่า โดยยังคงมีอาคารสถานที่เก่าแก่หลายแห่งที่ชาวเขมราฐยังคงอนุรักษ์และบูรณะไว้ให้คนรุ่นลูกหลาน ได้เยี่ยมชมมาจนถึงปัจจุบัน คือ พิพิธภัณ์บ้านขุนภูรีประศาสน์       

 

ชวนเที่ยว 'ตลาดเขมราษฎร์ธานี' ชิม ช้อป ของดีวิถีชุมชน จ.อุบลฯ

 

ชวนเที่ยว 'ตลาดเขมราษฎร์ธานี' ชิม ช้อป ของดีวิถีชุมชน จ.อุบลฯ

 

ชวนเที่ยว 'ตลาดเขมราษฎร์ธานี' ชิม ช้อป ของดีวิถีชุมชน จ.อุบลฯ

 

ชวนเที่ยว 'ตลาดเขมราษฎร์ธานี' ชิม ช้อป ของดีวิถีชุมชน จ.อุบลฯ        

  

“ภายใน ตลาดเขมราษฎร์ธานี ยังมีร้านขายของพื้นบ้าน อาหารถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าฝ้ายทอมือ ของฝากที่ระลึกต่างๆ รวมทั้ง มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน และกลุ่มชมรมต่างๆ มากมาย เช่น การฟ้อนรำ เต้นบาสโลบ การแสดงศิลปะ ดนตรี และการจัดนิทรรศการภาพเก่าแก่ของอำเภอเขมราฐ ตลาดเขมราษฎร์ธานี เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 - 21.00 น.”

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด