Lifestyle

เปิดตัว 'ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง' กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตลาดเชียงคาน เป็นถนนทางเดินทอดยาวพาดผ่านบ้านเรือนไม้เก่า มีลักษณะเป็นตลาดนัดกลางคืน ทั้งสองข้างทางมีทั้งร้านขายของกิน ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกต่างๆ ตลอดแนวทางเดิน

วธ.และเครือข่ายจับมือจังหวัดเลย เปิดตัว ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง” สัมผัสวิถีชุมชน เช็คอินบ้านไม้เก่าริมชายโขง ชม ช้อป ชิมของดีวิถีถิ่น ข้าวจี่ - กุ้งเสียบ - ข้าวหลาม - ขนมตาควาย หนุนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

 

โกวิท ผกามาศ

 

โกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัวตลาดบก ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง” หนึ่งในกิจกรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ณรงค์  จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ, วราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม, ณัณธิญาจ์ มังคละศีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย วัฒนธรรมจังหวัด 19 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนฯ ผู้ขับเคลื่อนตลาด เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวและประชาชน เข้าร่วมงาน ณ ตลาดเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

 

เปิดตัว 'ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง' กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

 

เปิดตัว 'ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง' กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

 

เปิดตัว 'ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง' กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : การดำเนินงานพัฒนาตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย และจัดพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พร้อมสนับสนุนขยายช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ ในวงกว้าง ให้ตลาด ตลาดเชียงคาน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป

 

เปิดตัว 'ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง' กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

 

เปิดตัว 'ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง' กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

 

เปิดตัว 'ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง' กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

 

เปิดตัว 'ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง' กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

 

 

ณรงค์  จีนอ่ำ

 

ด้าน ณรงค์  จีนอ่ำ รองผู้ว่าฯ เลย กล่าวว่า ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง ที่นักท่องเที่ยวเรียกว่า ถนนคนเดินเชียงคาน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเลย 47 กิโลเมตร บริเวณถนนชายโขงมีระยะทาง 1.8 กิโลเมตร เป็นถนนทางเดินทอดยาวพาดผ่านบ้านเรือนไม้เก่า มีลักษณะเป็นตลาดนัดกลางคืน ทั้งสองข้างทางมีทั้งร้านขายของกิน ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกต่างๆ ตลอดแนวทางเดิน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น. ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อันจะเป็นการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 

logoline