Lifestyle

ล่องใต้ เที่ยว 'ตลาดน้ำคลองแห' สงขลา ตลาดน้ำ เชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ตลาดน้ำคลองแห' สงขลา ตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรม แห่งแรกของภาคใต้ 1 ในการยกระดับ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ชวนนักท่องเที่ยวไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สัมผัสบรรยากาศตลาดน้ำสไตล์ไทยโบราณท่ามกลางธรรมชาติ

วธ.ชวนล่องใต้ เที่ยว ช้อป ชิม “ตลาดน้ำคลองแห” สงขลา ตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ 1 ในการยกระดับ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ชวนนักท่องเที่ยวไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สัมผัสบรรยากาศตลาดน้ำสไตล์ไทยโบราณท่ามกลางธรรมชาติ หนุนกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชน สานต่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

 

ล่องใต้ เที่ยว 'ตลาดน้ำคลองแห' สงขลา ตลาดน้ำ เชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้

 

ล่องใต้ เที่ยว 'ตลาดน้ำคลองแห' สงขลา ตลาดน้ำ เชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้

 

 

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 “ตลาดน้ำคลองแห” โดยมี เอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, สันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห, ศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม, ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ ปี 2553 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน), ศักดิ์กริยา บินแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา, Mr. Suargana Pringganu กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา Mr. Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi กงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนฯ ผู้ขับเคลื่อนตลาดน้ำคลองแห แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ ตลาดน้ำคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ล่องใต้ เที่ยว 'ตลาดน้ำคลองแห' สงขลา ตลาดน้ำ เชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้

 

ล่องใต้ เที่ยว 'ตลาดน้ำคลองแห' สงขลา ตลาดน้ำ เชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้

 

 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมุ่งผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของประเทศ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ขับเคลื่อนงาน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ด้วยการคัดเลือกตลาดน้ำที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านสถานที่และชุมชน พร้อมร่วมมือร่วมใจพัฒนายกระดับตลาดน้ำ จำนวน 6 แห่งซึ่งนับว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ ตลาดน้ำคลองแห ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกระทรวงวัฒนธรรม แสดงให้เห็นว่าตลาดน้ำคลองแห มีผู้นำและเครือข่ายที่เข้มแข็ง ชุมชนมีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นตลาดน้ำที่ล้ำค่า มีสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่หลากหลายน่าสนใจ คนในชุมชนมีความรัก สามัคคี และมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์   

 

ล่องใต้ เที่ยว 'ตลาดน้ำคลองแห' สงขลา ตลาดน้ำ เชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้

 

ด้าน รองผู้ว่าฯ สงขลา กล่าวว่า สงขลา เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ที่เชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม จึงทำให้มีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาที่หลากหลาย สามารถพัฒนาเมืองให้สอดรับกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างลงตัว ที่จะทำให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนทุกระดับของเมือง ซึ่งนับเป็นความโชคดี ของจังหวัดสงขลา ที่ ตลาดน้ำคลองแห ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย อันจะเป็นการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เกิดความ มั่นคง และยั่งยืนต่อไป ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริม

 

ล่องใต้ เที่ยว 'ตลาดน้ำคลองแห' สงขลา ตลาดน้ำ เชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้

 

ล่องใต้ เที่ยว 'ตลาดน้ำคลองแห' สงขลา ตลาดน้ำ เชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้

 

“ตลาดน้ำคลองแห” เป็นตลาดน้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองกับวัดคลองแห ท่ามกลางธรรมชาติของพฤกษานานาพันธุ์ ลำคลอง วิถีพื้นบ้านของบรรพชน และการแสดงโนรา เป็นศูนย์กลางของวิถีชาวบ้านที่พายเรือมาค้าขายพืชผลการเกษตรสินค้าพื้นเมืองโบราณ และเพิ่มเสน่ห์ด้วยการแต่งกายพื้นบ้าน ใช้ภาชนะใส่อาหารจากธรรมชาติ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของนักท่องเที่ยวชาวไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ที่มาเยี่ยมชมและซื้อสินค้า

 

ล่องใต้ เที่ยว 'ตลาดน้ำคลองแห' สงขลา ตลาดน้ำ เชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้

 

ชิมอาหารที่ปรุงอย่างพิถีพิถัน รสชาติอร่อยถูกปาก เช่น ไก่กอและ ห่อหมกในกระบอกไม้ไผ่ ข้าวยำ มันฝรั่งเกลียวทอด ปูชุบแป้งทอด ซุปพุงวัว ผัดไทยกุ้งสด ขนมปำ ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ และน้ำในกระบอกไม้ไผ่ และยังมีของฝากประจำตลาด เป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีความประณีต งดงาม เช่น กระเป๋ากระจูด กระเป๋าจากเส้นใยพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากไม้ พวงกุญแจที่สลักคำได้ตามชอบ กระเป๋าผ้า และผ้าปาเต๊ะสไตล์ใต้ลายสดใส รวมถึงเลือกซื้อของอร่อยน่าลอง เช่น มะม่วงเม็ดหิมพานต์ ขนมจาก เมี่ยงคำ และเกาลัดกลับไปฝากคนในครอบครัว เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 13.00 - 21.00 น.

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ