Lifestyle & Beauty

'วันวสันตวิษุวัต' และ วันศารทวิษุวัต มหัศจรรย์ Unseen ดวงอาทิตย์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เริ่มแล้ว Unseen ดวงอาทิตย์ ขึ้นตรง พระเศียรพระพุทธไสยาสน์เลอไทนฤมิตร 1 ปี มี 2 ครั้ง ใน 'วันวสันตวิษุวัต' และ วันศารทวิษุวัต

เมื่อเวลา 07.09 น.วันนี้ (20 มี.ค 66) นายอภิชาต ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง และประชาชนที่ทราบข่าว ได้เดินทางมายังหน้าองค์พระพุทธไสยาสน์เลอไทนฤมิตร ที่วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์พระอาทิตย์ขึ้นตรงเศียรพระพุทธไสยาสน์เลอไทนฤมิตร ซึ่งใน 1 ปีจะเกิดปรากฎการณ์มหัศจรรย์อย่างนี้ 2 ช่วง คือ เดือนมีนาคม เรียกว่า วันวสันตวิษุวัต (วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด) และเดือนกันยายน เรียกว่า วันศารทวิษุวัต (สา-ระ-ทะ-วิ-สุ-วัด)

 

พระพุทธไสยาสน์เลอไทนฤมิตร วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

 

นายอภิชาต ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง

 

สำหรับวันนี้เป็น วันวสันตวิษุวัต (วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด) และจากนี้ประชาชนจะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นผ่านตรงเศียรพระพุทธไสยาสน์เลอไทนฤมิตร วัดขุนอินทประมูล ได้ถึงวันที่ 24 มีนาคมนี้ จากนั้นพระอาทิตย์จะขึ้นตามวงรอบปกติ ซึ่งวันนี้ตามดาราศาสตร์ได้คำนวณแล้วว่า มีกลางวันและกลางคืนเท่ากัน และวันนี้เป็นวันแรกที่แสงพระอาทิตย์ผ่านพระเกตุ เมื่อเวลา 07.09 น.ซึ่งเป็นภาพที่สวยงาม

 

มหัศจรรย์พระอาทิตย์ขึ้นตรงเศียรพระพุทธไสยาสน์เลอไทนฤมิตร

 

มหัศจรรย์พระอาทิตย์ขึ้นตรงเศียรพระพุทธไสยาสน์เลอไทนฤมิตร

 

มหัศจรรย์พระอาทิตย์ขึ้นตรงเศียรพระพุทธไสยาสน์เลอไทนฤมิตร

 

 

 

นายอภิชาต ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง กล่าวเชิญชวนประชาชนที่สนใจว่า วันนี้เป็น วันวสันตวิษุวัต (วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด) ซึ่งเป็นแบ่งกลางวันและกลางคืนได้เท่ากัน คือกลางคืน 12 ชั่วโมง กลางวัน 12 ชั่วโมง ซึ่งวันนี้จะมีพิเศษ คือเป็นวันที่พระอาทิตย์ขึ้นตรงเศียรพระพุทธไสยาสน์เลอไทนฤมิตร ที่วัดขุนอินทประมูลแห่งนี้ โดยปีหนึ่งมี 2 ครั้ง คือเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ซึ่งเดือนนี้วันนี้เป็นวันแรก จนถึงวันที่ 24 มีนาคม จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่สนใจ และมีความศรัทธามาดูแสงแรกแห่งวันที่ผ่านตรงเศียรพระพุทธไสยาสน์ฯ วัดขุนอินทประมูล เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต จึงขอเชิญชวนมาร่วมชมเพื่อเป็นสิริมงคลร่วมกัน

 

ข่าว : สุรชัย ผลจันทร์  สำนักข่าวเนชั่น จ.อ่างทอง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด