Lifestyle

วันหยุด กรกฎาคม 2567 เช็กปฏิทินวันหยุด มีกี่วัน วันไหนบ้าง วันสำคัญ วันหวยออก

วันหยุด กรกฎาคม 2567 เช็กปฏิทินวันหยุดเดือนนี้ มีกี่วัน วันหยุดยาว วันหยุดราชการ วันสำคัญ วันพระ วันหวยออก ตรงกับวันไหนบ้าง

กางปฏิทิน วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2567 อัปเดตล่าสุด มี วันหยุดเอกชน วันหยุดราชการ รัฐบาล ให้ได้พักผ่อนกันกี่วัน วางแผนวันหยุดยาว ให้ได้พักผ่อนหลายวันด้วยกัน ทั้ง วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ส่วน วันสำคัญ วันพระ วันหวยออก ตรงกับวันไหนบ้าง ไปเช็กปฏิทินกันเลย

 

 

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2567 รัฐบาล , เอกชน , ธนาคาร หยุดวันไหนบ้าง?

 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา
 • วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา 
 • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันเข้าพรรษา 

 

*** วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2567 เป็น วันหยุดยาว 3 วัน ***

 

 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 • วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

*** วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2567 เป็น วันหยุดยาว 3 วัน ***

 

 

ปฏิทินประจำ เดือนกรกฎาคม 2567 

 • 1 กรกฎาคม 2567 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
 • 3 กรกฎาคม 2567 วันปลอดถุงพลาสติกสากล
 • 4 กรกฎาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ / วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
 • 6 กรกฎาคม 2567 วันจูบสากล / วันไก่ทอดสากล
 • 7 กรกฎาคม 2567 วันพูดความจริง
 • 11 กรกฎาคม 2567 วันประชากรโลก / วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • 13 กรกฎาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
 • 18 กรกฎาคม 2567 วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี / วันเนลสันแมนเดลาสากล
 • 20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา
 • 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา / วันไอศกรีม (สหรัฐอเมริกา)
 • 27 กรกฎาคม 2567 วันที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
 • 28 กรกฎาคม 2567 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • 29 กรกฎาคม 2567 วันภาษาไทยแห่งชาติ / วันอนุรักษ์เสือโลก
 • 30 กรกฎาคม 2567 วันสากลแห่งมิตรภาพ
 • 31 กรกฎาคม 2567 วันผู้พิทักษ์ป่าสากล

 

 

ปฏิทิน วันพระ เดือนกรกฎาคม 2567

 • วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 7 

 • วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 
 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา
 • วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 วันเข้าพรรษา
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 8 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

 

วันหวยออก เดือนกรกฎาคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567
 • วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567

 

 

ข่าวยอดนิยม